Om Svensk biblioteksförenings bloggar

En del av Svensk biblioteksförenings specialgrupper har bloggar, för i första hand de egna nätverken. Frågor? Undringar? Kontakta gärna någon av specialgruppens styrgrupper:

Feltänkt?

är specialgruppen för Bibliotekspedagogiks blogg, och syftet är att skapa ett forum för reflektioner kring bibliotekspedagogik.
Ordförande: Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna
e-post: lisa.de.souza@falun.se
Bloggansvarig: Kia Gumbel, Regionbibliotek Stockholm
e-post: kia.gumbel@kultur.stockholm.se

Statblogg
En blogg för specialgruppen "Statliga bibliotek utanför universitets och högskoleområdet".
Ordförande: Ulrika Domellöf-Mattsson, Biblioteket Naturvårdsverket
Bloggansvarig: Nils Jansson, Biblioteket Livsmedelsverket
e-post: nils.jansson@slv.se

***************************************

För att kunna göra ett eget inlägg krävs lösenord. Kommentera andras kan däremot alla göra! Och gör det gärna:-)