« Ätande mumier | Main | Datorbokningar pedagogiskt? »

Förstå fackböckers struktur?

I Håbo kommun har vi ett mål för informationskompetens för skolår 0-4 som lyder:
Fått förståelse för fackböckers struktur

Hur arbetar man konkret för att nå det målet?
I veckan hade vi (jag + grundskolebibliotekarierna) en workshop där vi prövade att ha en sorts boksamtal om en fackbok. Vi hade valt "Boken om mumier" av Philip Steele.

Samtalet bygger på att alla har ett ex av boken (eller att man jobbar parvis).
Förslag på arbetsgång:
1. Fråga om någon läst boken tidigare och vad de i så fall tyckte om den.
2. Titta på innehållsförteckningen.
Förklara sidhänvisningarna.
(I detta fall) Peka på Ordförklaringar och Register (skillnad register/innehållsförteckning)
Sedan
alt 1. Dela ut ett kapitel var. Be dem läsa. Skriva upp svåra ord - eller sånt som verkar svårt. Arbeta gärna två och två. Prata om vad de läst....Funkar det att läsa kapitlen ryckvis eller behöver man läsa från början för att förstå? Var det tydligt i vilken ordning man skulle läsa texterna på sidan?Är texten annorlunda om man jämför med berättelseböcker? Är det andra ord? Hänger bilderna ihop med texten? Behövs bilderna?
alt 2. Låt alla välja fritt vilket kapitel de vill läsa. Skriv upp svåra ord...

(Diskussion: Viktigt att inte tappa fokus på vad vi är ute efter - syftet med samtalet - inte låta samtalet flyta ut alltför mycket. Men samtidigt: inte styra för mycket så att lusten att läsa försvinner.)


Och sen? Låta dem låna boken om de vill? Ha andra böcker i samma ämne beredskap att låna ut? Ta upp boken om en vecka (2 veckor) igen och anknyta till vad de läst och ev. vad de läst i andra böcker? Kan man få in målet "Förstå vad källkritik innebär...att jämföra fakta i olika texter"

Vi beslutade att jobba vidare med denna metod. Varje skolbibliotekarie väljer en titel som den vill jobba med. Sedan prövar man med sin titel på så många sätt som möjligt.

Har någon annan jobbat på detta sätt och har erfarenheter/synpunkter på detta?

mvh
Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on oktober 15, 2004 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.