« oktober 2004 | Main | december 2004 »

Fyra röster om begreppskartor

I en artikel ur Update från 2003 - Information - it's all in the mind - kommer fyra röster till tals om hur de använder begreppskartor i sitt arbete. Sheila Webber och Bill Johnston berättar om hur de använder begreppskartor i sin undervisning på universitetsnivå. Sheila O'Flynn har eget företag i informationsbranschen och använder begreppskartor nästan dagligen.

Läs artikeln

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 29, 2004 | Permalink | Comments (2)

Webbliografi

I snart fyra år har det på högskolebiblioteket i Skövde funnits en omfattande förteckning över på webben fritt tillgängliga dokument med anknytning till informationskompetens. Så här beskrivs webbliografin:

"Det som på engelska går under benämningen Information literacy och som på svenska oftast kallas informationskompetens, har gett upphov till en mycket stor mängd dokument i form av artiklar, böcker och webbsidor. Den här sidan är ett försök att på en plats samla och kategorisera olika bidrag inom IL-litteraturen. Bibliografin förtecknar endast sådana dokument som är fritt tillgängliga via www."

Besök Information literacy - informationskällor

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 26, 2004 | Permalink | Comments (0)

Informationssökning på webben

Hej!

För en dryg vecka sedan höll Sylvia Edwards en workshop i Stockholm under rubriken "Using identified university student experiences, can we better understand library clients needs?".

Sylvia beskrev innehållet i sin workshop på följande vis:

"This workshop will outline the research findings in brief exploring the essential differences between four categories of variation in university student experiences of information searching; by outlining each category’s structure of awareness. Participants will then be able to explore the issues the research has revealed in their own work environments.

Today web-based information searching is fast becoming a critical capability for life. But what are people experiencing when they search the Internet? Ongoing research to understand the variation in university students’ searching experiences has been the first step. On the basis of university student perceptions we are challenged to find activities that may bring about the ways of experiencing searching that we want our library clients to engage in."

Den presentation Sylvia inledde workshopen med finns nu tillgänglig:

Web-based searching

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 24, 2004 | Permalink | Comments (0)

Rapport från Växjö 3

Som tidigare har rapporterats i Feltänkt? arrangerade NORDINFOlit ett seminarium i Växjö den 10-12 november. En av de frågor som var på tapeten handlade om frågan huruvida det är bra eller dåligt med standardisering av informationskompetens. Flera röster gjorde sig hörda i debatten. Enligt min uppfattning verkade det som om majoriteten av dem som var där hyste en viss tveksamhet gentemot standardisering, åtminstone om man ser till hur de amerikanska standarderna är utformade; mycket detaljerade med närmast oräkneliga listor och punkter på vad man som informationskompetent bör kunna.

Själv hade jag förmånen att få ge uttryck för min uppfattning i ett anförande. I samband med förberedelserna inför anförandet växte det fram en text, som man kan ta del av via nedanstående länk.

http://www.his.se/upload/Biblioteket/standardföreläsning.pdf

växjökonferensens webbplats är nu flera av de PowerPoint-presentationer som användes tillgängliga.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 18, 2004 | Permalink | Comments (0)

Rapport från Växjö 2.

Det här är min andra rapport från NORDINFOlits seminarium i Växjö, 10-12 november. Igår berättade jag om den workshop jag hade förmånen att leda. I det här inlägget skulle jag vilja uppehålla mig kring ett föredrag som Olof Sundin, lektor vid bibliotekshögskolan i Borås, höll på konferensens andra dag.

Download sundinrapport.pdf

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 16, 2004 | Permalink | Comments (1)

Kortkurs om källkritik?

Att söka relevant information är i och för sig en komplex kunskap, men jag undrar ändå om inte allt fler biblioteksanvändare, i takt med att sökmotorerna blir bättre, får träffar som de tycker är ”tillräckligt” bra. Om det stämmer – kan vi på biblioteken stötta och folkbilda på annat sätt? Ska vi i högre utsträckning lära ut kunskaper i källkritik? (Jag vet, det görs – men jag menar mer än vad som görs idag) Kortkurser som ”Hur du avslöjar fusket”, ”Kan man lita på nätet?” , ”Sant och osant i cyberrymden” – är det gångbart på bibblan?

Vänliga hälsningar

Kia

Posted by Kia Gumbel on november 15, 2004 | Permalink | Comments (1)

Rapport från Växjö

NORDINFOlits seminarium 2004, Växjö 10-12 november.

Omkring 120 personer hade lockats till Växjö för att under tre dagar delta i workshops och lyssna på föredrag om informationskompetens. Seminariets båda huvudteman var dels frågan om huruvida det är en god idé att skapa standarder för informationskompetens, och dels hur bibliotekarieutbildningarna i Norden tar upp området informationskompetens.

I det här inlägget vill jag ge en rapport från den workshop jag ledde under rubriken Informationskompetens – inte bara informationssökning. 39 personer hade samlats för att under tre timmar fördjupa sig i ämnet.

Läs rapporten genom att följa länken här nedanför

Download workshop_rapport_vxj_041110.pdf .

Vänliga hälsningar

Ola, som förmodligen snart gör ytterligare ett inlägg med anledning av Växjöseminariet.

Posted by Ola Pilerot on november 15, 2004 | Permalink | Comments (1)

Från klassrum till cyberspace : [att undervisa på distans]

I Biblioteksbladet no. 8 2004 finns det en recension av Göran Larssons bok "Från Klassrum till cyberspace" av Olof Sundin. quot;författaren (vill) överbrygga den klyfta mellan teori och empiri som han menar kännetecknar mycket av litteraturen om distansutbildning"

Med vänliga hälsningar David Herron, KIB

Posted by David Herron on november 9, 2004 | Permalink | Comments (0)

Temanummer om informationskompetens

Hej!

Senaste numret av tidskriften Scandinavian Public Library Quarterly (Vol. 37. Nr. 3), som i sin elektroniska form är fritt tillgänglig på webben, är ett temanummer om informationskompetens. Jag citerar ur redaktörens förord:

“We have chosen information literacy as the theme for this issue and present a number of articles that examine the concept and the task, theoretically and with examples from ’real life’”.

Ta er en titt i innehållsförteckningen till det senaste numret; säkert hittar ni något av intresse.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 3, 2004 | Permalink | Comments (0)

Sammanhang och motivation

En fråga som för min del hela tiden återkommer när det gäller undervisning i informationskompetens handlar om sammanhang. Jag tror att det är oerhört väsentligt att den undervisning som bedrivs erbjuds vid rätt tillfälle och just i rätt sammanhang. Detta har som jag ser det att göra med att motivationen, studenternas eller elevernas motivation att lära, så att säga är nyckeln till lyckad undervisning.

Hand i hand med den här funderingen går frågan om huruvida det är möjligt att bedriva undervisning i informationskompetens som ett ämne i sig. Jag har en viss förståelse för dem som hävdar att så inte är fallet, men jag tycker att de har fel. Inte minst eftersom jag menar att alla människor alltid befinner sig i något sammanhang, alla har ju något intresse, som det går att ta fasta på. Om man som lärare kan visa på att det intresse man har går att odla och fördjupa mer och effektivare med hjälp av informationskompetens, så tror jag att man kan bedriva undervisning utifrån det.

I den blogg, Information Literacy Weblog, som jag tidigare har tipsat om här i Feltänkt?, gjordes här om dagen ett inlägg i vilket det tipsades om en kurs som nyligen har getts vid ett amerikanskt universitet. Där fick studenterna träna sin informationskompetens i anslutning till informationssökning om "Jazz and Blues in American Culture". Det förefaller mig vara ett exempel på ett sådant sammanhang som kanske kan appelera till många och dessutom vara av det flexibla slag som innebär att det inom området finns stora möjligheter att själv utforma sitt sammanhang.

Tycker ni att det låter det minsta intressant, så kan ni ta er en titt på den webbsida som presenterar projektet kring kursen:
http://www.unca.edu/~sinclair/presentations/class_website.html

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 2, 2004 | Permalink | Comments (4)