« Norsk blogg | Main | Critical Friend?! »

Brandfackla MOT konceptet information literacy

Stanley Wilder vid University of Rochester menar att information literacy är fel lösning på fel problem för universitetbiblioteken. Han menar att studenterna självklart tror att de är fullärda när det gäller att söka information (på webben), de vill inte ha hjälp av bibliotekarier, och om de skulle försöka använda ett biblioteks hemsida för att söka sin information skulle de snabbt konstatera att det är biblioteken som behöver hjälp, inte de själva!

Han menar också att det bara är bibliotekarier som gillar att söka - alla andra föredrar att finna! Att lära ut information literacy är att försöka få studenten mer lik en bibliotekarie. Denna ganska provocerande artikel finns att läsa i sin helhet i The Chronicle of Higher Education, under rubriken Information literacy makes all the wrong assumptions.

Lotta Haglund, KIB

Posted by David Herron on januari 10, 2005 | Permalink

Comments

Wilders artikel är intressant. Det är sant att vi sällan diskuterar hur elever/studenter lär sig själva. Istället är vi fullt upptagna med hur vi ska lära dem. Samtidigt märker vi att de ibland har ett motstånd mot att vi lär dem.

De flesta hävdar idag att undervisning i "informationskompetens" sker bäst i samband med ämnesundervisningen, när studenterna/eleverna har autentiska uppgifter att arbeta med. Detta argumenterar inte Wilder emot, men han ser hur fördjupning i ämnena kräver en motsvarande fördjupning i informationskompetens. Inte förrän studenten själv inser att Google erbjuder ett skrap på ytan inom den disciplin hon/han studerar, kommer studenten att vilja ha stöd från biblioteket. Klokt tänkt, tycker jag. Vilka konsekvenser får det för våra undervisningsplaner i informationskompetens?

Posted by: Anna-Stina Axelsson | 25 jan 2005 13.42.35

The comments to this entry are closed.