« Brandfackla MOT konceptet information literacy | Main | Artikel i fulltext »

Critical Friend?!

Ta med en "critical friend" när man undervisar och får feedback!

Bedömningskriterier (nog bra om man tänkar genom innebörden av dessa innan):

  1. Interaktion
  2. Framförande
  3. Struktur
  4. Innehåll
  5. Effekt
  6. Karakteristik av pedagogisk styl och personlighet
  7. Variation

Efter undervisning får man en skriftlig sammanfattning - använd bedömningskriterier för att ge struktur. Bestäm tid (inom 48 timmar) för samtal angående undervisningen (cirka 45 mins). Belysa styrkor och svagheter.

Obs. konfidentiellt mellan undervisare och sin "critical friend".

Referens

Dahlgren, L. O. (2004). Critical Friends - a method for professional evaluation and development of medical educators. Karolinska Institutet's 7th Educational Congress, Stockholm, KUP.

Posted by David Herron on januari 12, 2005 | Permalink

Comments

Det här är intressant, tycker jag! Ungefär denna metod, ungefär, använder rektor vid vår gymnasieskola i Bålsta när han "följer lärare". Han har ett formulär som stöd också, där han t.ex. bedömer känsloklimatet (kallt, varmt, svårt att bedöma), Hur reagerar man på prestationer? Hur styr läraren elevernas arbete? Vilken typ av frågor använder läraren? Är eleverna i huvudsak aktiva/något engagerade/ passiva?
Hur stor del av lektionen (%) talar läraren ensam/läraren med eleverna/eleverna.
Jag tänker att detta är något man kunde utveckla - dels bibliotekarier emellan men ffa som chef för att driva och tydliggöra det pedagogiska arbetet. Men hur gör man för att följa "det pedagogiska arbetet i själva biblioteket" - alltså inte i en given undervisningssituation framför en grupp? Någon som har tips?

undrar Malin

Posted by: Malin Ögland | 25 jan 2005 12.06.10

The comments to this entry are closed.