« december 2004 | Main | februari 2005 »

Ta ett steg framåt - gå i cirkel!

Från Bibliotekstjänst har en bok nyligen kommit ut som heter Cirkelbevis och är skriven av Immi Lundin. Den handlar om läsecirklar på (folk)bibliotek. Förutom handfasta tips om hur man går tillväga rent praktiskt och hur man kan lägga upp diskussioerna kring texter så redovisar den också en brittisk undersökning - Reading groups & public libraries research. Undersökningen pekar bl.a. på den perspektivförskjutning som skett under 90-talet i Storbrittanien - från läsfrämjande arbete till läsarfrämjande arbete.

Malin

Posted by Malin Ögland on januari 31, 2005 | Permalink | Comments (0)

Call for papers

Hej!

IFLAS sektioner för Information literacy och Management and marketing har tillsammans skickat ut ett Call for papers. För mer information, se:

http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind0501&L=biblist&F=&S=&P=23704

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 28, 2005 | Permalink | Comments (0)

CFL om bibliotek och lärande

Ni har väl sett det material om bibliotek och lärande (inkl konferenser) som nu finns på webbplatsen www.cfl.se? Ett resultat av samarbete mellan CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) och ett antal länsbibliotek.

Hälsningar Britta

Posted by Britta Särnmark on januari 27, 2005 | Permalink | Comments (0)

Seminarieinbjudan

Välkomna till högskolan i Skövde!

Den 31 mars arrangerar högskolebiblioteket ett halvdagsseminarium om informationskompetens. De inbjudna föreläsarna är Sheila Webber (Sheffield University), Bill Johnston (University of Strathclyde) och Stuart Boon (Sheffield University).

Seminariet tar sin utgångspunkt i det forskningsprojekt om akademikers uppfattningar av, och pedagogik för, informationskompetens de tre sedan 2002 är engagerade i.

Seminariet vänder sig till alla med intresse för informationskompetens i teori och praktik och består av två delar. Den första delen är en föreläsning i vilken det redogörs för resultaten av den forskning som bedrivits så här långt.

Den andra delen, som kommer att ha vissa diskussionsinslag, är inriktad på samarbete mellan lärare och bibliotekarier, samt värdering (assessment) av informationskompetens.

Datum: Torsdagen den 31/3

Tid: 13.00 - 17.00

Plats: Högskolan i Skövde, sal D106

Språk: Engelska

Seminarieavgift: 300 kronor per person. Betalas in på Postgironummer 788140-2. Anmälan: senast den 18 mars, (observera att deltagarantalet är begränsat till 40 personer).

Anmälningsformulär och mer information om seminariet och föreläsarna finns på: http://www.his.se/bib/seminarium

Information om seminariet i pdf-format: http://www.his.se/upload/Biblioteket/IKseminarium.pdf

Vill du veta mer: kontakta Ola Pilerot, telefon, 0500-448051. [email protected]

Välkomna!

Posted by Ola Pilerot on januari 25, 2005 | Permalink | Comments (1)

Informationskompetens och läkarstudenter

I det senaste numret av den utmärkta tidskriften Information research: an international electronic journal finns bland annat en artikel som rapporterar om nya forksningsresultat om relationen mellan lärstilar (learning methods) och studenters informationsbeteende (information behaviour). Studien som artikeln handlar om har utförts på läkarutbildningen vid Tampere universitet.

Eskola, E-L. (2005). "Information literacy of medical students studying in the problem-based and traditional curriculume"   Information Research, 10(2) paper 221

I samma nummer finns även en artikel av Carol Kuhlthau, och en av Åse Hedemark, Jenny Hedman och Olof Sundin, alla vid BHS.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 24, 2005 | Permalink | Comments (0)

Artikel i fulltext

Den artikel som Lotta Haglund på KIB uppmärksammade i sitt inlägg härom dagen - Information literacy makes all the wrong assumptions av Stanley Wilder - går att läsa via Googles cachlänk. Följ bara ovanstående länk.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 20, 2005 | Permalink | Comments (2)

Critical Friend?!

Ta med en "critical friend" när man undervisar och får feedback!

Bedömningskriterier (nog bra om man tänkar genom innebörden av dessa innan):

  1. Interaktion
  2. Framförande
  3. Struktur
  4. Innehåll
  5. Effekt
  6. Karakteristik av pedagogisk styl och personlighet
  7. Variation

Efter undervisning får man en skriftlig sammanfattning - använd bedömningskriterier för att ge struktur. Bestäm tid (inom 48 timmar) för samtal angående undervisningen (cirka 45 mins). Belysa styrkor och svagheter.

Obs. konfidentiellt mellan undervisare och sin "critical friend".

Referens

Dahlgren, L. O. (2004). Critical Friends - a method for professional evaluation and development of medical educators. Karolinska Institutet's 7th Educational Congress, Stockholm, KUP.

Posted by David Herron on januari 12, 2005 | Permalink | Comments (1)

Brandfackla MOT konceptet information literacy

Stanley Wilder vid University of Rochester menar att information literacy är fel lösning på fel problem för universitetbiblioteken. Han menar att studenterna självklart tror att de är fullärda när det gäller att söka information (på webben), de vill inte ha hjälp av bibliotekarier, och om de skulle försöka använda ett biblioteks hemsida för att söka sin information skulle de snabbt konstatera att det är biblioteken som behöver hjälp, inte de själva!

Han menar också att det bara är bibliotekarier som gillar att söka - alla andra föredrar att finna! Att lära ut information literacy är att försöka få studenten mer lik en bibliotekarie. Denna ganska provocerande artikel finns att läsa i sin helhet i The Chronicle of Higher Education, under rubriken Information literacy makes all the wrong assumptions.

Lotta Haglund, KIB

Posted by David Herron on januari 10, 2005 | Permalink | Comments (1)

Norsk blogg

Högskolen i Telemark och Högskolen Stord/Haugesund bedriver ett projekt tillsammans, råd & VINK: Webveiledning i informasjonskompetanse for studenter. Inom ramen för projektet har även en blogg startats, som fått namnet råd & VINK: uoffisiell blogg om informasjonskompetanse.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 5, 2005 | Permalink | Comments (0)

Lästips i fulltext

Mitt sista inlägg förra året innehöll ett lästips, nämligen Lars Egelands bok Det handlar om laering. Jag har nu konstaterat att boken i fråga finns i fulltext tillgänglig på webben. Följ nedanstående länk:

http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2004/laring.pdf

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 4, 2005 | Permalink | Comments (2)