« Informationskompetens och läkarstudenter | Main | CFL om bibliotek och lärande »

Seminarieinbjudan

Välkomna till högskolan i Skövde!

Den 31 mars arrangerar högskolebiblioteket ett halvdagsseminarium om informationskompetens. De inbjudna föreläsarna är Sheila Webber (Sheffield University), Bill Johnston (University of Strathclyde) och Stuart Boon (Sheffield University).

Seminariet tar sin utgångspunkt i det forskningsprojekt om akademikers uppfattningar av, och pedagogik för, informationskompetens de tre sedan 2002 är engagerade i.

Seminariet vänder sig till alla med intresse för informationskompetens i teori och praktik och består av två delar. Den första delen är en föreläsning i vilken det redogörs för resultaten av den forskning som bedrivits så här långt.

Den andra delen, som kommer att ha vissa diskussionsinslag, är inriktad på samarbete mellan lärare och bibliotekarier, samt värdering (assessment) av informationskompetens.

Datum: Torsdagen den 31/3

Tid: 13.00 - 17.00

Plats: Högskolan i Skövde, sal D106

Språk: Engelska

Seminarieavgift: 300 kronor per person. Betalas in på Postgironummer 788140-2. Anmälan: senast den 18 mars, (observera att deltagarantalet är begränsat till 40 personer).

Anmälningsformulär och mer information om seminariet och föreläsarna finns på: http://www.his.se/bib/seminarium

Information om seminariet i pdf-format: http://www.his.se/upload/Biblioteket/IKseminarium.pdf

Vill du veta mer: kontakta Ola Pilerot, telefon, 0500-448051. [email protected]

Välkomna!

Posted by Ola Pilerot on januari 25, 2005 | Permalink

Comments

Intressant!
Jag hoppas att en eller två från KIB kan delta!

Hälsningar

David

Posted by: David Herron | 27 jan 2005 09.19.41

The comments to this entry are closed.