« Bemannade skolbibliotek ger mer kunskap för pengarna? | Main | Informationskompetenskritik »

Folkbibliotek och vuxnas lärande

Vid BHS i Borås pågår ett projekt om folkbibliotek och vuxnas lärande. Nu finns delrapport 2 - Organisation, profession och metoder: teori och praktik i sex utvecklingsprojekt - tillgänglig vi projektets webbplats.

En hastig genomskumning ger vid handen att rapporten innehåller en hel del som borde vara av stort intresse för Feltänkts läsare. Bland annat kan nämnas att ett avsnitt tar upp frågan vad en studiebibliotekaries uppgifter kan vara. Ett kapitel med rubriken Lärande, informationssökning och arbetsmetoder innehåller avsnitt om informationskompetens och informationssökning i samband med studier.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 9, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.