« januari 2005 | Main | mars 2005 »

Glasgow i sommar?

Hej!

Den 15-17 juni arrangeras i Glasgow 4th International Conference on eLiteracy. Den som är frestad att bidra med ett paper måste skynda sig, Call for papers pågår till och med den 18 mars.

Läs mer på konferensens webbplats.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 25, 2005 | Permalink | Comments (0)

Georgia Conference on Information Literacy

Den 30 september till 1 oktober 2005 arrangeras Georgia Conference on Information Literacy av Georgia Southern University. Call for papers har just annonserats. Bidragsförslag kan sändas via formulär på konferensens webbplats.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 22, 2005 | Permalink | Comments (0)

Lägga ner eller rusta upp?

Idag har jag stött på två artiklar som i någon mån kan sägas vara varandras motpoler. I The Guardian berättas det om universitetet i Walesiska Bangor, där man har planer på att i det närmaste lägga ner biblioteket - webben finns ju och den räcker väl, verkar vara argumentet. Artikeln i Guardian har orsakat ett antal inlägg på Biblist.

I GP berättas det om att skolministern, Ibrahim Baylan, vill se en upprustning av skolbiblioteken. Läs artikeln.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 17, 2005 | Permalink | Comments (0)

Pre- och posttest

På Karolinska institutets bibliotek ges en enpoängskurs i informationssökning för sjuksköterskor. I anslutning till kursen har  ett så kallat pre- och posttest utvecklats. Om kursen och testet kan man läsa i en rapport som finns att tillgå via BIBSAMS webbplats.

de Vries, Wietze, Ohlsson, Birgitta & Herron, David
(2005) Utveckling av pre- och posttest (kunskapsinventering), i anknytning till en 1-poängs distanskurs i informationssökning för sjuksköterskor

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 16, 2005 | Permalink | Comments (0)

Informationskompetenskritik

För en tid sedan orsakade en amerikansk skribent en viss uppståndelse med en artikel, som bland annat här i Feltänkt gick under benämningen brandfackla mot informationskompetens. Själv tycker jag att Stanley Wilders artikel, Information literacy makes all the wrong assumptions, utgick från en uppfattning av IK som jag inte riktigt kan förlika mig med, och därför till stor del sköt brevid målet.

Jag skulle istället vilja lyfta fram en annan artikel, som i mina ögon kritiserar IK-begreppet på ett särdeles spännande sätt utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Tyvärr är artikeln inte fritt tillgänglig via webben, men de av er som har tillgång till EBSCOs databas Academic Search Elite kan söka fram den där.

Referens:

Kapitzke, C. (2003). Information literacy: a positivist epistemology and a politics of outformation. Educational theory. 53(1), 37-53

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 15, 2005 | Permalink | Comments (4)

Folkbibliotek och vuxnas lärande

Vid BHS i Borås pågår ett projekt om folkbibliotek och vuxnas lärande. Nu finns delrapport 2 - Organisation, profession och metoder: teori och praktik i sex utvecklingsprojekt - tillgänglig vi projektets webbplats.

En hastig genomskumning ger vid handen att rapporten innehåller en hel del som borde vara av stort intresse för Feltänkts läsare. Bland annat kan nämnas att ett avsnitt tar upp frågan vad en studiebibliotekaries uppgifter kan vara. Ett kapitel med rubriken Lärande, informationssökning och arbetsmetoder innehåller avsnitt om informationskompetens och informationssökning i samband med studier.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 9, 2005 | Permalink | Comments (0)

Bemannade skolbibliotek ger mer kunskap för pengarna?

"Få lyfter fram skolbibliotekarien och det stora stöd ett fungerande skolbibliotek kan vara för den enskilda eleven." - Så skriver Niclas Lindberg i en debattartikel som finns publicerad på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Visst är det så att ett skolbibliotek kan vara ett stöd för många elever. Tyvärr finns det få belägg för att bemannade skolbibliotek leder till ökad måluppfyllelse för skolan. Ännu återstår mycket utvecklingsarbete - läs t.ex. Textflytt och sökslump - och jag undrar om det verkligen är bra att vi ska lasta skolbiblioteken med det stora ansvaret att "ge mer kunskap för pengarna"?
Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on februari 8, 2005 | Permalink | Comments (4)

Läsecirkel för lärare

I Håbo kommun har vi skolbibliotekarier och skolbibliotek på varje skola. Vad blir folkbibliotekets roll inför skolan i en sådan kommun? Kan man t.ex. tänka sig att skolbibliotekarierna jobbar lokalt gentemot elever och lärare och folkbiblioteket övergripande och gentemot lärare?

Från folkbiblioteket har vi inbjudit till en läsecirkel för lärare som undervisar elever från skolår 6 och uppåt. Syftet är att ge kännedom om nyare ungdomslitteratur samt idéer om hur man konkret kan använda böckerna i undervisningen. Cirkeln har tre träffar (november-mars).

Träff 1. Föreläsning av Gunilla Kindstrand som inspiration. Tre olika bokpaket delas ut om vardera 3 titlar.

Träff 2.
a) 30 min
Grupper om 3 personer. Alla berättar om böckerna i sitt bokpaket. Man har läst 3 böcker och får 6 böcker berättade för sig.

b) 45 min
3 stora grupper - de som läst samma böcker diskuterar hur man konkret kan använda böckerna tillsammans med eleverna.

c) 15 min
Redovisning av metoder och tips i storgrupp.
Nya bokpaket (3 st med 3 titlar vardera)

Träff 3.
Som träff 2 förutom att inget nytt bokpaket delas ut.

Lärarna får på detta sätt läsa 6 nya ungdomsböcker och får 12 till presenterade för sig. Inköpen ryms, i vårt fall, inom inköpsstödet från Kulturrådet. Har man inte denna möjlighet är kostnaden ändå låg; 300-400 kronor per person, men böckerna kommer ju sedan skolan eller skolbiblioteket till del.

Vår cirkel har 25 deltagare, det har varit lätt att planera och driva. Hittills har vi haft två träffar som varit väldigt lyckade. Möjligen kan jag tycka att man stannar för länge kvar vid innehållet och lämnar för lite tid åt att diskutera hur man kan använda boken konkret.

Vänliga hälsningar

Malin

Posted by Malin Ögland on februari 3, 2005 | Permalink | Comments (0)

Leksaker som text

I läroplanen för grundskolan pratar man om det vidgade textbegreppet dvs att man jämställer film, teater m.m. med det skrivna ordet.
På Sitrec (KTH) driver man ett project som heter Toys as communication (http://www.sitrec.kth.se/default.asp?url=404;http://www.sitrec.kth.se/193.html) där ett av syftena med projektet är

To investigate how children use toys to create 'texts' through which they make themselves meningful in relation to the world in which they live and this world meningful to themselves.

Leksaker och möjlighet att leka på bibliotekens barnavdelningar alltså?

Vänliga hälsningar

Malin

Posted by Malin Ögland on februari 2, 2005 | Permalink | Comments (0)

Konkretion - abstraktion

Tidigare här i bloggen har jag skrivit om en föreläsning "Biologiska aspekter på lärandet" av Britt-Louise Theglander, lärare och läkare. Hon påpekade i föreläsningen att abstraktionsförmågan utvecklas individuellt och att det kan dröja till 18-årsåldern innan den är utvecklad. När man står på en barnfackavdelning går det mycket fort att konstatera att abstraktionsnivån är mycket hög, SAB-systemet, till exempel, är ju inte särskilt intuitivt ens för vuxna.

Om vi menar att barnavdelningen är en plats där barns nyfikenhet och kunskapssökande ska stimuleras - hur gör vi för att minska abstraktionsnivån?
Några tankar kring detta finns i boken LekaSpråkaLära - lärande lek om språk i förskola och bibliotek utgiven av Myndigheten för Skolutveckling (i fulltext här: http://www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F247&cmd=download)
Finns andra tankar någonstans där ute?

Vänliga hälsningar
Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on februari 1, 2005 | Permalink | Comments (0)