« Informationskompetenskritik | Main | Lägga ner eller rusta upp? »

Pre- och posttest

På Karolinska institutets bibliotek ges en enpoängskurs i informationssökning för sjuksköterskor. I anslutning till kursen har  ett så kallat pre- och posttest utvecklats. Om kursen och testet kan man läsa i en rapport som finns att tillgå via BIBSAMS webbplats.

de Vries, Wietze, Ohlsson, Birgitta & Herron, David
(2005) Utveckling av pre- och posttest (kunskapsinventering), i anknytning till en 1-poängs distanskurs i informationssökning för sjuksköterskor

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 16, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.