« mars 2005 | Main | maj 2005 »

Rapport från LILAC 4

Ett tema på LILAC var : Plagiarism and copyright issues: new technology, new problems? och en av keynote-talarna kring detta ämne var Jude Carroll. Jag tänkte inte skriva något om hennes paper utan om en metod hon använde som jag tyckte var fiffig. Precis i början av sitt föredrag bad hon oss att skriva ner en fråga vi hade kring plagiering och sen vika ihop lappen. Jag kände mig oppositionell just då och formulerade min fråga såhär: Vad är det som är så hotande med plagiering? (och hade väl alla småknattar i åtanke som ska "jobba undersökande" och "skriva med egna ord" om något som inte intresserar dem).

Jude Carroll fortsatte därefter sitt anförande och när hon var klar bad hon oss att titta på vår fråga. Hade vi fått svar? Jajamen!

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 29, 2005 | Permalink | Comments (2)

Pippi på biblioteket

Från Information Literacy Weblog fick jag tips om denna sida som visar några marshmallow-pippi-fåglars forskningprojekt på ett bibliotek.

Om ni tyckte det var lite kul så kan jag rekommendera "Fyra hönor och en tupp" av Lena och Olof Landström.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 28, 2005 | Permalink | Comments (2)

Terminologi

På LILAC var de flesta deltagarna från universitets- och högskolebibliotek. Några få var från skolbibliotek och nästan ingen från folkbibliotek. Man trodde att det berodde på att folkbibliotekarier inte intresserade sig för informationskompetens. Som informationskompetensintresserad folkbibliotekarie blir man ju lite provocerad...särskilt som man vet att studiebesöken från Sverige till engelska folkbibliotek är många...
Fast: en svensk "Bibliotekariers Årliga Konferens om Informationskompetens" (BÅKI) kanske inte heller skulle locka så många folkbibliotekarier? Men nog handlar livslångt lärande, användarperspektiv och inkludering om informationskompetens? Vad är det som intresserar svenskar på Idea Stores i England?
Cilip har enats om en definition av informationskompetens. På LILAC betonade man också behovet om en gemensam terminologi kring informationskompetens.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 28, 2005 | Permalink | Comments (1)

Rapport från LILAC 3

Ett väldigt intressant föredrag på LILAC handlade om lärares informationskompetens, baserat på ett forskningsprojekt, där föreläsaren Dorothy Williams var inblandad. (The Use of Research by Teachers: Information Literacy, Access and Attitudes (2002-2003)) Williams konstaterade att även om många lärare har en ganska hög tro på sin egen informationskompetens, i detta fallet förmåga att söka och finna forskningsrapporter som är relevanta för deras eget arbete, så är den faktiskta informationskompetensen de besitter ganska låg. Många lärare uppfattar alltså inte att de har egna brister vad gäller informationskompetens, utan är relativt nöjda med sin egen förmåga. En länk till projektets hemsida: http://www.rgu.ac.uk/abs/research/page.cfm?pge=8785 Man kan undra vad denna självskattning har för konsekvenser för lärarnas syn på elevernas informationskompetens. Ett inte helt lätt utgångsläge för oss skolbibliotekarier, med andra ord! Hur marknadsför man något till en målgrupp som inte tycker att de har något behov?

Anna-Stina Axelsson

Posted by Malin Ögland on april 27, 2005 | Permalink | Comments (1)

Kurs i bibliotekspedagogik

Bibliotekshögskolan i Borås ger till hösten en 10-poängskurs i bibliotekspedagogik. Kursen är på halvfart och ges på distans. Läs en informationsfolder, eller hämta kursplan och anmälningsblankett här.

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 26, 2005 | Permalink | Comments (0)

Kontexter

Tidigare har jag skrivit om Middelkerke bibliotek i Belgien som sorterat om i biblioteket. Istället för att utgå från klassifikationssystemet har man utgått från vilken kontext en människa befinner sig i när man ställer en fråga på biblioteket.

Nyligen var jag på ett föredrag med Funda Denizhan, projektledare från Vägledningen 24-timmarswebben, tillsammans med Håbo kommuns IT-strateg. Fundas presentation hittar du på e-nämndens hemsida. Bl.a. visade hon hur Sverige.se tänkt när de försökt sortera sin information. De har tänkt igenom vilka situationer i livet som människor befinner sig i och vilken information de behöver då.

Kommunens IT-strateg tänkte sig att kommunens hemsida skulle vara uppbyggd på liknande sätt och att man på så sätt kan få ett helhetsgrepp på kommunens information. Skulle man kunna sortera böckerna utifrån samma rubriker som på hemsidan? Barnperspektiv?

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 26, 2005 | Permalink | Comments (0)

Library science?

Det är inte en särskilt ny artikel och den är rätt korkad, men - tycker jag - det är ett rätt komiskt utfall. Frågan är: har verkligen biblioteks- och informationsvetenskap något med vetenskap att göra. Dåvarande biologistudenten Sonny Barari vet vad han tycker. Han skräder inte orden i artikeln:

Library Science degree: file that under 'stupid'. Daily Bruin Online, March, 2002

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 25, 2005 | Permalink | Comments (0)

Tre Pedagogiska Bord om pojkars läsning

Under en studiedag för lärare i grundskolan i Håbo Kommun höll vi i fredags tre Pedagogiska Bord som utgick från en magisteruppsats från BHS med titeln "Första boken är aldrig bra när det gäller böcker" (2003) som är skriven av Christina Norén och Kerstin Arnell Rickardsson. Christina Norén arbetar som barnbibliotekarie vid Håbo Bibliotek och det var hon som höll i inledningarna. Den som är intresserad av vad som diskuterades kan läsa den sammanställning av det som jag som samtalsledare uppfattat från de tre Pedagogiska Borden.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on april 25, 2005 | Permalink | Comments (0)

Det informationskompetenta universitet...

...är ett begrepp som kan sägas ha myntats av Sheila Webber och Bill Johnston. De presenterade begreppet utförligt i en artikel publicerad i New Library World 2004, 105(1-2). Nu finns det en kortare, och dessutom fritt tillgänglig, artikel som berör samma område:

Webber, S. & Johnston, B. (2004). Perspectives on the information literate university. SCONUL Focus, Nr. 33, 33-35.

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 20, 2005 | Permalink | Comments (0)

Skolbibliotek och pedagogik

På Myndigheten för skolutvecklings webbplats finns det en avdelning med rubriken Skolbibliotekets pedagogiska roll. Den som inte har besökt den här sidan rekommenderas ett besök. Lägg då också märke till att där finns en nyhetssektion. Just nu toppas den sektionen av ett tips om en artikel i tidningen Skolvärlden, en artikel med titeln Biblioteket som har flyt. Den berättar om hur man arbetar på Värmdö gymnasium.

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 20, 2005 | Permalink | Comments (0)