« Tre Pedagogiska Bord om pojkars läsning | Main | Kontexter »

Library science?

Det är inte en särskilt ny artikel och den är rätt korkad, men - tycker jag - det är ett rätt komiskt utfall. Frågan är: har verkligen biblioteks- och informationsvetenskap något med vetenskap att göra. Dåvarande biologistudenten Sonny Barari vet vad han tycker. Han skräder inte orden i artikeln:

Library Science degree: file that under 'stupid'. Daily Bruin Online, March, 2002

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 25, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.