« Informationskompetens på jobbet | Main | Vem är du bibliotekarie? »

Att visa var eller hur?

Återigen pågår det en intressant diskussion på Skolbib-listan. Under rubriken Tankar från en bromskloss diskuteras projektet Fråga biblioteket. I ett av de senaste inläggen i den här debatten beskrivs huvudfrågan på det här viset, (av Berit Hedberg):

Detta är väl en fråga som vi alla brottas med , såväl på folk-som skolbibliotek. Vilken är vår främsta uppgift - att svara på frågor eller att visa vägar att gå för att hitta  till svaren. Hur viktigt är det för skolan att eleverna lär sig att hitta svaren "på egen hand"?

Samtidigt som jag läser detta får jag ögonen på en intressant artikel - via en annan ofta spännande lista, jESSE - med den lockande titeln In defence of stupid users. Artikeln, som är skriven av en Todd Miller och som jag menar har en viss om än avlägsen koppling till Skolbib-debatten, diskuterar bland annat utifrån skillnaden mellan Google och sökredskap framställda av bibliotek, vad informationsspecialisters primära uppgift är. Millers uppfattning är att Google ger användarna vad användarna frågar efter. Hans slutsats är:

The job of information professionals is not to make all users into information professionals. Our job is either to give them the right tools for the job or do the job for them.

Artikeln publicerades i Library Journal den 15 Mars, 2005.

Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 9, 2005 | Permalink

Comments

Även utanför biblioteksvärlden är man tydligen bekymrad över ungdomarnas vägar till information. I gårdagens Svenska Dagbladet skriver man att "Unga söker svar om hälsa på Internet". Detta är "alarmerande", hävdar en familjeläkare som uttalar sig. Forskaren Bi Puranen har undersökt hur ungdomars inställning till läkemedel förändras över tid. Numera är det vanligt att de i första hand vänder sig till nätet, söker fram information, beställer läkemedel och börjar medicinera sig själva.

En gammal institution som Apoteket har alltså inte någon självklar status på området i ungdomarnas ögon. Någonstans handlar det här ju om värdering och värderingar. Är inte det viktigare att lära unga att värdera information (som Cushla Kapitzke skriver om) snarare än att lära dem sökteknik? *retorisk fråga*

Posted by: Anna-Stina Axelsson | 12 maj 2005 08.22.43

Hej Anna-Stina, och alla andra. I all hast vill jag nappa på den retoriska fråga du ställde i avslutningen av din kommentar och helt enkelt besvara den med ett otvivelaktigt Jo! Visst borde vi i vår undervisning lägga mer krut på sådant som har med användande, och däribland värdering, av information - även om detta är en svårare bit än den som handlar om sökning.

Ola

Posted by: ola | 12 maj 2005 10.03.25

The comments to this entry are closed.