« IK-debatt | Main | Elevbedömning av lärande »

Källkritik - vadå?

I en artikel i DIK-forum, "Kritiska perspektiv på nätet" (nr 3 2005), skriver Fredrik Blomstrand om olika sätt att uppfatta vad källkritik är, och olika modeller för att undervisa om detta. En av modellerna kallar han "skolbibliotekariemodellen" och den andra "det mediekritiska perspektivet" (notera skillnaden perspektiv / modell). I skolbibliotekariemodellen utgår undervisningen ofta från någon typ av lathund, som tar upp frågor som upphov, aktualitet, fakta / värderingar, osv. Blomstrand ifrågasätter om detta verkligen räcker för att utöva källkritik. I ett mediekritiskt perspektiv menar han att det är viktigt att sätta informationen i ett större sammanhang, där (internationell) politik, ekononomi, sociala förhållanden, avgör vad som kan produceras och när. Denna, för bibliotekarier(?), utvidgade syn på vad källkritik är, skriver t ex även Cushla Kapitzke om i en i detta forum omdebatterad artikel. Information Literacy blir Meta Literacy?

Jag är själv nyfiken på hur våra gymnasieelever uppfattar källkritik. Hur mycket tar de till sig av den undervisning de får? Vilken bild har de fått av vad källkritik är? För att ta reda på detta granskade jag ett antal arbeten som gjordes i våras av elever på samhällsprogrammet på min skola. Arbetena, inom ämnet naturkunskap, skulle enligt lärarens instruktioner innehålla ett separat avsnitt om källkritik. Jag kunde se att eleverna uppfattar en källa som trovärdig om...

  • webbplatsen verkar välgjord
  • adressen har toppdomänen .se
  • Nationalencyklopedien är alltid tillförlitlig i sig
  • läroboken är alltid tillförlitlig i sig
  • det inte är en privat hemsida
  • det är en stor dagstidning, men inte om det är en kvällstidning
  • läraren har sagt att källan är bra
  • webbsidan innehåller kontaktinformation
  • bokens tryckår är ganska nytt

Man skulle faktiskt kunna sitta och "bocka av" elevernas kriterier på just en sådan lathund som Blomstrand skriver om. Väldigt få av eleverna har egentligen förstått vad källkritik innebär, insåg jag efter genomläsningen. Gör vi dem en otjänst genom våra "lathundar"? Ska vi istället arbeta mer med resonemang och diskussioner? Vår undervisning är beroende av hur vi uppfattar vad informationskompetens är. Vet vi som skolbibliotekarier själva vad vi menar?

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on juni 23, 2005 | Permalink

Comments

Jag tror helt klart att bibliotekspersonal över lag skulle "må bra" av att befästa vad informationskompetens innebär och vad de innebär för de olika målgrupperna vi arbetar med. Att i tidigt ålder ge elever en möjlighet att få inblick i källkritiskt tänkade blir än mer relevant då information görs än mer tillgängligt. Utifrån egna erfarenheter tror jag att diskussioner och faktiska exempel gör ett djupare intryck än manualer.
Veronica sarge Cech
Studiebibliotekarie

Posted by: Veronica | 29 jun 2005 14.56.25

Jag ska kommentera mig själv, tror jag. Naturligtvis är det inte så att all undervisning i källkritik sker oreflekterat ute i skolorna. I de flesta fall tror jag faktiskt inte att man lämnar ut "listor" till eleverna, som de sedan ska "bocka av". Men det är viktigt, som Veronica skriver, att undervisningen sker utifrån diskussioner och exempel som gör att eleverna får en ökad förståelse av vad källkritik egentligen handlar om. Jag har t ex haft lektioner som har gått ut på att visa hur lätt det är att låta sig luras av bilder och bildtexter.

När man lämnar ut lathundar och liknande till elever, så är det ju alltid viktigt att man först har arbetat med elevernas förståelse av vad ämnet egentligan handlar om.

Anna-Stina

Posted by: Anna-Stina | 3 jul 2005 11.53.17

Jag har även själv varit med vid undervisningstillfällen och menar ju inte heller att man i regel lämnar elever vind för våg med några sidor text. Däremot har jag ofta saknat tiden och möjligheten att följa upp dessa undervisningstillfällen med ytterligare diskussioner. Ofta blir de övningar man gör av ett sådant slag att de gäller för ett särskilt tillfälle och ger inte alltid skoltrötta elever möjligheten att se den nytta de kan få av dessa övningar framöver. Återigen tror jag att det skulle kunna vara bra att kanske tänka över hur vi undervisar kring detta med källkritik och då inte minst källkritik i samband med Internet. Därmed INTE sagt att de undervisningstillfällen som många skolbibliotekarier idag har på sina bibliotek skulle vara ogenomtänkta eller "fel". Ett stort problem för många skolbibliotekarier är så vitt jag vet inte oviljan att undervisa om biblioteket och källkritiskt tänkade utan tidsbristen som gör att man inte hinner med alla man vill hjälpa. Det jag tycker mig se i ovanstående artikel är väl att de elever som tillfrågats (liksom många andra elever)hade kunnat utveckla sitt källkritiska tänkade genom...ja...ytterligare diskussioner.

Veronica

Posted by: Veronica | 4 jul 2005 13.42.24

The comments to this entry are closed.