« Vad är informationskompetens? | Main | Rapport om informationskompetens »

Pedagogiskt Bord på Biblioteksdagarna

  Set178_01

Fårö, april 2005


Hur lär vi av varandra, vad är dagligt lärande?
var den frågeställning som vi i ca 9 grupper reflekterande kring under ett seminarium på Biblioteksdagarna. Här är mitt försök till sammanställning av gruppernas diskussioner:

Miljön påverkar - i en kreativ miljö ökar lärandet men man måste också känna trygghet i miljön. Är man trygg vågar man mer. T.ex. vågar man både be om kritik och ge kritik. Öppenhet kan leda till att man gör sakar tillsammans och att vi på så sätt lyfter varandra. En grupp tyckte det var viktigt att också definiera vad vi menade med "varandra". Lärandet ingår i vår yrkesroll och vi måste dela med oss av den. För att få ett dagligt lärande måste man prata och reflektera och prata. Åldersblandning i arbetsgrupperna stimulerar till lärande. Att byta arbetsuppgifter leder till effektivt lärande.

Omvärldsbevakning är en del av vårt lärande som vi behöver i vårt möte med kunder. Ledaren är viktig för att bidra med struktur, annars är det lätt att man drabbas av informationströtthet. Vi behöver också lära oss mer om våra kunder och reflektera över vad kunden egentligen ber om, utvärdera samtalen med kunderna.

Om själva metoden sades följande:

  • samtalet är viktigt
  • metoden bra för reflekterande samtal
  • bra att fokusera på en fråga - ger effektivitet
  • nyttigt att tänka på de här frågorna
  • bra instruktion till samtalsledaren
  • aktiverande metod
  • delaktighet är positivt

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juni 9, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.