« Australienbesök | Main | Pedagogiskt Bord på Biblioteksdagarna »

Vad är informationskompetens?

Jag har just avslutat en uppdragsutbildning med en grupp från en utvecklingsavdelning på ett stort företag. Inte sällan då jag är involverad i kurser som omfattar flera undervisningstillfällen brukar jag försöka engagera deltagarna i att göra en karta över begreppet informationskompetens. Min uppfattning är att det är ett synnerligen komplext och mångfacetterat begrepp, som spänner över ett stort innehåll. För att försöka visa på det sammanhang en informationssökande och -användande person befinner sig i, och för att försöka visa på en del av de aspekter som är värda att beakta, har jag ibland använt mig av följande bild.

Den karta som tog form i slutet av ovannämnda kurs visade sig bli intressant, tycker jag. Den visar, enligt min uppfattning, med all önskvärd tydlighet att informationskompetens kan uppfattas som en kompetens som tarvar en lång rad olika kvalitéer. Ta er en titt, så får ni se. Kom gärna med kommentarer.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on juni 7, 2005 | Permalink

Comments

Bilderna är åskådliggörande och enkla att ta till sig. Informationskompetens innebär i bilden en rad skilda egenskaper(?) och färdigheter.

Det är intressant att fundera över vad vi arbetar med när det gäller studerande i olika åldrar, och hur vi i så fall arbetar olika. Här i Håbo pratar vi ofta om hur man får eleverna att förstå att de är inne i en kunskapsprocess där inte svaret, utan vägen, är målet. När man talar med vuxna yrkesmänniskor kanske sådana tankar är underförstådda?

Något jag blev nyfiken på är om det är av något särskilt skäl som du har skapat två olika "spalter" på var sin sida av "Informationskompetens innebär...", Ola, eller om definitionerna är slumpmässigt placerade?

Posted by: Anna-Stina Axelsson | 7 jun 2005 14.02.13

Anna-Stina, jag noterar att du har satt ett frågetecken efter ordet egenskaper. Jag tycker det är bra eftersom jag är lite skeptisk till det ordvalet: mitt förslag är istället, som jag har skrivit i min text, kvalitéer; något som, mer än egenskap, antyder att det handlar om något man kan utveckla.

För att svara på din fråga: nej, det är inte av någon särskild anledning, annan än den att jag använde mig av en programvara, som jag inte till fullo behärskar, när jag återskapade den karta, som studenterna tillsammans skapade för hand på vita tavlan. (Egentligen borde jag ha fotograferat den, men det blev inte så). Mina två spalter är resultatet av ett kvickt övervägande om hur jag borde dela in det de listade då jag bara hade två spalter att tillgå, (vilket var fallet på grund av mina bristfälliga egenskaper ;) när det gäller FreeMind [http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page], som - vilket förtjänar att nämnas i sammanhanget - är ett gratisprogram som man kan använda för att göra mindmaps.

Vill du veta mer om den kurs jag har arbetat med alldeles nyligen kan du ta dig en titt på nedanstående sida:
http://www.his.se/bib/vp05

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by: Ola | 7 jun 2005 20.43.22

Ola, det vore jätteintressant att få veta vad ni gjorde när ni kom fram till kartan som du presenterar. Jag antar att ni både hade läst texter och diskuterat. Vad tyckte folket på utvecklingsavdelningen om informationskompetens som en benämning på dessa olika färdigheter? Kändes det nytt, främmande, eller var det en aha-upplevelse? Eller var det något man redan kände att man "behärskade"?

Bland både lärare och elever på grundskole- och gymnasienivå möter man inte så sällan attityden att det här området "kan" man redan. Är det så bland andra grupper också? Vore intressant att ta reda på...

Mvh Anna-Stina

Posted by: Anna-Stina Axelsson | 9 jun 2005 15.53.09

Hej Anna-Stina,

jag är ledsen att jag inte har svarat tidigare - jag var helt enkelt lite sen med att notera din kommentar.

Jo, både diskussioner och textläsning förekom, även om jag just i den här kursen låg medvetet lågt med textmängden; dels för att kursen inte omfattade så mycket tid (poäng), och dels för att jag var en smula osäker på hur de skulle uppfatta läsinslagen - jag viste ju att de jobbade heltid samtidigt som de gick kursen. Så här i efterhand vet jag att de allra flesta skulle kunna ha tänkt sig att läsa mer.

Det var framförallt ett inslag i en text av Bonnie Wai-yi Cheuk som användes som utgångspunkt för diskussionerna, nämligen det där författarinnan listar inslag där det brister när det gäller informationskompetens på jobbet. En utgångspunkt för våra samtal var huruvida de kände igen sig i dessa exempel. Det gjorde de flesta. Jag skulle inte vilja påstå att deltagarna uppfattade IK som något alldeles nytt fenomen - bortsett från själva termen, som de för övrigt inte hade några invändningar emot - utan något de kände igen, men som de inte riktigt hade insett hade ett sådant omfång och var så mångfacetterat. De gav inte alls uttryck för att det handlade om något de "redan kunde", inte alls. Det fanns, som jag uppfattade det, en stor insiktsfull ödmjukhet inför området. Det, parat med stor motivation och intresse, gjorde att det blev en mycket angenäm upplevelse för oss alla, (det kan man inte minst se att de tyckte, då man studerar kursutvärderingarna). Flera framhöll att de skulle vilja ha ytterligare kurser inom området.

Ola

Posted by: Ola | 14 jun 2005 07.49.40

Hej
När ni har lämnat denna diskussion bakom er för länge sedan vaknar jag till efter semestern. Jag vill dela med mig av min beskrivning av informationskompetens
Jag gick en kurs i Presentationsteknik i våras. Kursen var för anställda inom Uppsala universitet. De som gick kursen hade väldigt skiftande bakgrund. När vi fick till uppgift att hålla ett litet föredrag för vår kurskamrater valde jag att försöka förklara begreppet informationskompetens.
Jag ville verkligen anknyta till verkligheten och inte krångla till det. Kanske blev det istället fånigt och banalt? Hur som helst så var det i alla fall två kursdeltagare som efteråt sa att äntligen förstod de vad vi bibliotekarier menade när vi pratar om informationskompetens.
Läs och döm själva. Kommentera gärna! Ris och ros!

Tänk dig att du ska göra en endagsutflykt från Uppsala till Stockholm. I Stockholm vill du besöka Vårsalongen på Liljevalchs konsthall.
Du har bott i Uppsala länge och det är för dig vedertaget att det går pendeltåg mellan Uppsala och Stockholm. Du kan inte säga exakt när du förvärvade den vetskapen men i dag är det en självklarhet. Du vet också att tågförbindelsen sköts av SJ.
För att få reda på när tåget går ska du använda en tågtidtabell. Du vet att den finns att hämta på Uppsalas centralstation men även på Internet. Du behärskar att använda datorn för att via Internet kunna leta reda på en tågtid som passar.
Nästa steg blir att ta reda på hur du tar dig från Stockholms central till Liljevalchs. Även här har du nytta av erfarenheter eller kunskaper om kollektiv kommunikation. Genom att känna till SL (Stockholms lokaltrafik) och genom att anta att även de har tidtabeller på Internet (du testar helt enkelt www.sl.se) kommer du enkelt att kunna hitta ett bra sätt att ta dig från stationen till Djurgården där Liljevalchs ligger.
All den kunskap som för dig kan tyckes banal har underlättat oerhört i planerandet av din resa. Som besökare från ett annat land eller kanske t.o.m. en annan landsände skulle det förmodligen ta betydligt längre tid att hitta information om lämpliga restider.
De erfarenheter man samlat på sig som på detta sätt underlättar informationssökning kan man kalla för informationskompetens. Detta kan man sen överföra på allt möjligt i livet. Både privat, i studier och i arbetslivet.

Hälsningar
Kristina Carlsson
Uppsala universitetsbibliotek

Posted by: Kristina Carlsson | 21 jul 2005 15.07.01

Hej Kristina,

jag uppskattade din kommenter. Jag tror att det är viktigt att försöka utveckla verklighetsrelaterade och i någon mening jordnära beskrivningar av vad det kan handla om när man ger prov på att vara informationskompetent, precis så som du har gjort i din kommentar. När det gäller just ditt exempel slog det mig att du skulle kunna ha fortsatt mycket längre i ditt exempel: vad händer när man är på en konsthall? Hur mycket information "utsätts" man inte för då? Och inte bara i form av text...

Själv är jag mitt uppe i semestern, som ska fortsätta ett bra tag till, men jag har svårt för att hålla mig ifrån Feltänkt? och gläds åt varje nytt inlägg och varje ny kommentar jag ser.

Ola

Posted by: Ola | 22 jul 2005 20.26.01

Också jag blev förtjust av Kristinas inlägg - det är så himla bra med konkreta exempel! Men jag är inte riktigt säker på om jag förstår helt...
Själv tycker jag att ett bra sätt att förklara informationskompetens om man använder Lpo 94:s fyra F (Förtrogenhet, Förståelse, Fakta och Färdighet möjligen också med tillägget Fantasi).
Jag vet att det finns färdmedel (Förtrogenhet)
Jag vet att man kan söka information på nätet (Förtrogenheten gör att jag förväntar mig ytterligare Fakta).
Jag vet hur man gör (Färdighet).
Jag kan sätta ihop detta så att jag kan ta mig "framåt" (Förståelse).

T.ex. försökte jag i somras hitta alternativa färdvägar Bålsta-Bollnäs. Jag kollade SJ. Min kompis visste att det "går någon buss - Hälsinge-expressen, eller nåt" och jag kollade Swebuss, Bollnäs kommuns hemsida mm...jädra krångligt var det (mycket Fantasi krävdes)innan jag kunde konstatera att den bara gick på fredagar...(Så det blev SJ!)

Jaha. Nu upprepade jag kanske bara vad vi redan alla sagt?

Malin

Posted by: Malin | 16 aug 2005 13.24.56

Jag gillar både era försök att konkretisera detta begrepp IK som utgör en sådan pedagogisk utmaning att försöka förklara.
F:n föll mig i smaken(jag har mycket med lärarutb att göra) - en snabb kommentar:
Förtrogenhet - Färdighet - Fakta - förståelse - självklart även fantasi - men också Förverkligande. (som begrepp för att omsätta kunskapen i handling) Kanske kan man spinna vidare på Förnyelse också (ny kunskap (nya färdsätt)- leder forskningen framåt osv)?
Och jag märker att jag hamnade utanför själva säkprocessen delvis - men ändå!
Ja, ja - kanske inte så givande kommentar (men det hjälpt mig på traven i böket med begreppet)

Posted by: Cecilia Falk | 26 aug 2005 11.31.15

Kul!
Och visst är det rätt att delvis hamna utanför sökprocessen - om det är lärandet vi har i fokus?

Malin

Posted by: Malin | 30 aug 2005 09.00.22

Alltså
med Bruce i bakhuvudet så har jag kommit på fler F (har verkligen snöat in på F:n)
Förtrogenhet
Färdighet
Fakta
Förståelse
Fantasi
Förverkligande
Förnyelse
Förmedling (jag begriper hur jag fick fram informationen och hur den kan användas och kan tala om för andra hur det hela gick till)

Det enda F som jag har svårt för i den här beskrivningen av IK är faktiskt FAKTA. Men det är klart - det krävs ju att det finns fakta någonstans , annars är det kört!

Posted by: Cecilia Falk | 30 aug 2005 12.53.18

Jag tycker Förväntan också! I betydelsen Inspiration, Lust att lära!

Posted by: Malin | 30 aug 2005 14.48.36

The comments to this entry are closed.