« Källkritik - vadå? | Main | Var ska vi lägga krutet? »

Elevbedömning av lärande

För ett tag sedan tipsade Sheila Webber i sin Information Literacy Weblog om en skrift som tar upp bedömning av studenters prestationer. Det var A Briefing on Self, Peer and Group Assessment av Phil Race, University of Leeds (LTSN Generic Centre, 2001). (För tillfället närmast tillgänglig på Ingeniörhöjskolen i Århus webbplats)

Nu har jag äntligen tagit mig tid att läsa denna skrift, eftersom just gruppbedömning känns relevant för min egen arbetsplats. Det Race skriver om är alltså studenter som bedömer sina egna produkter, sina kamraters produkter och produkter som åstadkommits i grupp. Ofta är det just gruppbedömningar som vållar lärare huvudbry. Hur ska man kunna veta exakt vad varje person bidragit med i gruppen? Sanningen är att det vet bara gruppens medlemmar. Detta är ett av flera starka skäl till att låta studenter bedöma sina egna insatser.

Tyvärr blev jag lite besviken över just Race’s genomgång av olika metoder för gruppbedömning. Ingenting kändes nytt från min horisont. Dessutom saknade jag verktyg för bedömning av själva grupprocessen, d v s samarbetet i gruppen. Race listar en rad bedömningsmetoder som t ex att dela upp arbetsuppgiften i små delar som utförs individuellt. Vidare att ge gruppen ett samlat betyg men lämna en liten del till eleverna att dela upp mellan sig, t ex ett antal poäng. Detta kräver att gruppen är ”trygg”. Låt varje elev göra ett individuellt muntligt eller skriftligt test, osv.

Det intressanta för mig i Race’s artikel är istället att han klargör hur självbedömning bidrar på ett avgörande sätt till elevernas eget lärande, och hur de olika sätten att bedöma sig själv och varandra kan användas tillsammans. Tydligt och klart levererat på knappt 30 sidor.

Anna-Stina

Posted by Anna-Stina Axelsson on juli 6, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.