« juni 2005 | Main | augusti 2005 »

Kolla vad jag hittade!

Set217_01jpg Jag har precis läst en intressant magisteruppsats från Högskolan i Borås som tittar på förskolebarns besök på biblioteket - hur de väljer böcker för att låna till förskolan. Här finns mycket att diskutera; Hur stämmer bibliotekets utbud med barnens medievärld? Hur ska vi ordna böckerna? Hur når barnbibliotekariens bokkännedom barnen och barnens önskningar barnbibliotekarien?

"Kolla vad jag hittade" heter uppsatsen och är skriven av Anna Carin Elf och Nancy Petrén.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 27, 2005 | Permalink | Comments (1)

TEMO igen - med källkritiska ögon

Set13_01jpg Måste tyvärr erkänna att jag svalde Biblioteksföreningens pressmeddelande med hull och hår - "En ny TEMO-undersökning som Svensk Biblioteksförening har beställt visar att 79 procent av kommunalråden i Sverige är ovilliga att satsa mer resurser på bemannade skolbibliotek. " - utan att kolla ordentligt på själva undersökningen. Läser man lite nogrannare så ser man att 150 kommunalråd har svarat på frågorna. Ungefär 62 av dem trodde att hälften eller färre av kommunens skolbibliotek är bemannade. 79% av dessa 62 är inte beredda att satsa mer av kommunens resurser för att få skolbiblioteken bemannade. Alltså ungefär 49 kommunalråd. 49 kommunalråd av Sveriges 290 blir 17%.

17% av landets kommunalråd har svarat att de inte är beredda att satsa mer resurser så att deras skolbibliotek blir bemannade.

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 19, 2005 | Permalink | Comments (0)

SB i Almedalen

Set5_01jpg Svensk Biblioteksförening har lobbat för skolbiblioteken under Almedalsdagarna. Vid ett seminarium 4 juli presenterades bl.a. den TEMO-undersökning som visar att 79% av landets kommunalråd svarar nej på frågan om de vill avsätta resurser för bemannade skolbibliotek.
- Ett välutrustat skolbibliotek är ett viktigt hjälpmedel i lärarens undervisning och en kunskapskälla för eleverna. För att användas effektivt krävs det välutbildad personal, säger Roger Bodin, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Läs mer om SB:s seminarium i Almedalen!

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 11, 2005 | Permalink | Comments (1)

Om skolbibliotek i BBL

Set207_01jpgI senaste BBL (2005:05) intervjuas Leif Pagrotsky och Lennart Kollmats. Bl.a. berörs skolbiblioteken. Pagrotsky vill höja ambitionsnivån vad gäller barns och ungdomars läsning och menar att Wärnerssonpengarna ger kommunerna utrymme att prioritera "den här typen av personal". Pagrotsky menar också att kommuner som integrerat sina bibliotek har ett gynnsammare läge än de som har biblioteken "instängda i skolan". Också Kollmats är inne på tanken med kombinerade bibliotek:
- Varför anser man att det behövs ett separat skolbibliotek och ett separat stads- eller kommunbibliotek när man kan ha dem tillsammans?

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 11, 2005 | Permalink | Comments (0)

Mediaplanering

Set205_02jpg När jag ändå är på gång och skriver om Länsbibliotek Uppsalas informationsblad vill jag gärna tipsa om en annan utmärkt artikel av en av medarbetarna från Håbo bibliotek, Ulrika Johansson, som har reflekterat kring vårt mediaplaneringsarbete. "Att mäta för att veta - vadå?"

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 10, 2005 | Permalink | Comments (0)

Var ska vi lägga krutet?

Set205_01jpg

I Länsbibliotek Uppsalas skrift "Information från länet" handlar senaste numret i huvudsak om gymnasiebiblioteken. Anna-Stina Axelsson har bl.a. skrivit en intressant artikel "Informationskompetens - var ska vi lägga krutet?"

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on juli 10, 2005 | Permalink | Comments (0)

Elevbedömning av lärande

För ett tag sedan tipsade Sheila Webber i sin Information Literacy Weblog om en skrift som tar upp bedömning av studenters prestationer. Det var A Briefing on Self, Peer and Group Assessment av Phil Race, University of Leeds (LTSN Generic Centre, 2001). (För tillfället närmast tillgänglig på Ingeniörhöjskolen i Århus webbplats)

Nu har jag äntligen tagit mig tid att läsa denna skrift, eftersom just gruppbedömning känns relevant för min egen arbetsplats. Det Race skriver om är alltså studenter som bedömer sina egna produkter, sina kamraters produkter och produkter som åstadkommits i grupp. Ofta är det just gruppbedömningar som vållar lärare huvudbry. Hur ska man kunna veta exakt vad varje person bidragit med i gruppen? Sanningen är att det vet bara gruppens medlemmar. Detta är ett av flera starka skäl till att låta studenter bedöma sina egna insatser.

Tyvärr blev jag lite besviken över just Race’s genomgång av olika metoder för gruppbedömning. Ingenting kändes nytt från min horisont. Dessutom saknade jag verktyg för bedömning av själva grupprocessen, d v s samarbetet i gruppen. Race listar en rad bedömningsmetoder som t ex att dela upp arbetsuppgiften i små delar som utförs individuellt. Vidare att ge gruppen ett samlat betyg men lämna en liten del till eleverna att dela upp mellan sig, t ex ett antal poäng. Detta kräver att gruppen är ”trygg”. Låt varje elev göra ett individuellt muntligt eller skriftligt test, osv.

Det intressanta för mig i Race’s artikel är istället att han klargör hur självbedömning bidrar på ett avgörande sätt till elevernas eget lärande, och hur de olika sätten att bedöma sig själv och varandra kan användas tillsammans. Tydligt och klart levererat på knappt 30 sidor.

Anna-Stina

Posted by Anna-Stina Axelsson on juli 6, 2005 | Permalink | Comments (0)