« juli 2005 | Main | september 2005 »

Var är The information literacy weblog?

Sheila Webber, Stuart Boon och Bill Johnston har sedan länge drivit ovannämnda blogg. Såvitt jag förstår kommer de fortsätta att göra det också, men för tillfället är den inte tillgänglig. Vi är säkert flera som undrar vad som har hänt. I början av Augusti kunde man i en annan IK-blogg - The information literacy land of confusion - läsa om vad de har råkat ut för. Nämligen hackare. Följ nedanstående länk så kan ni läsa vad Sheila skriver:

The information literacy land of confusion, 3 augusti 2005.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on augusti 31, 2005 | Permalink | Comments (1)

Byt namn på informationsdisken!

..ja, så lyder rubriken på det inlägg som kommer från Helena Jannert på Mariestads bibliotek:

Byt_namn_på_informationsdisken.pdf

Posted by Ola Pilerot on augusti 31, 2005 | Permalink | Comments (2)

Lärande och fysisk miljö

Har just bläddrat i en relativt ny kunskapsöversikt som tittar på Lärande och fysisk miljö:

Kunskapsöversikten förväntas bidra till kunskap om och ge ökad förståelse för den fysiska miljöns betydelse i barns lärandeprocesser.

Helt klart verkar det vara något att titta närmare på om man, som vi i Håbo, står i begrepp att förändra barnavdelningen!

Malin Ögland

Posted by Malin Ögland on augusti 31, 2005 | Permalink | Comments (1)

2005 års Framtidsspanare utsedda

Säfflepriset delas i år ut till Nancy Petrén och Anna Carin Elf för deras magisteruppsats "Kolla vad jag hittade!".

Juryns motivering
Juryn motiverar sitt val med följande: Med teorier från såväl pedagogik som från biblioteks- och informationsvetenskap och genom egna observationer, ger uppsatsförfattarna nya perspektiv på hur mötet mellan barn och biblioteket kan utvecklas och förbättras. Uppsatsen, som är skriven på ett föredömligt lättläst och inspirerande sätt, ger uppslag som både kan fungera som stimulans för praktiskt verksamma bibliotekarier och för fortsatt forskning om mindre barns biblioteksanvändning." I juryn sitter representanter från DIK-förbundet, Säffle kommun och Svensk Biblioteksförening.

Grattis önskar Feltänkt till författarna som verkligen tänkt till! Nu är det dags för oss övriga att Tänka om!

Malin

Posted by Malin Ögland on augusti 30, 2005 | Permalink | Comments (0)

Lokala arbetsplaner

Varje gång jag försöker fördjupa mig i frågan om lokala arbetsplaner för informationskompetens på min egen arbetsplats, eller läser andras planer, så slår det mig hur komplicerad denna fråga är. Det är mycket svårt att skriva en bra plan för undervisning i informationskompetens. Man riskerar att antingen hamna i detaljstyrning, eller i dokument som är så allmänna att det inte går att utvärdera hur de följs. En viktig fråga är också vem eller vilka planen angår. En plan som bara angår bibliotekarier, och inte annan personal på en utbildningsinstitution, är dömd att misslyckas.

Jag blev nyligen ombedd att granska ett utkast till en arbetsplan för grundskole- och gymnasiebibliotek. Det tvingade mig att tänka mer kring vad som egentligen är rimliga utgångspunkter för en arbetsplan. För det första, vi som arbetar i grund- eller gymnasieskola har ett övergripande styrdokument att följa, och det är vår läroplan. Enligt både Lpo 94 och Lpf 94 är informationskompetens något som ska eftersträvas, även om just denna term inte används i dokumenten. Det andra man behöver tänka över, tror jag, är vilken defintion av informationskompetens man vill ansluta sig till. Vilken kunskapssyn har man? Av det följer sedan vilka metoder man finner lämpligast att, i enlighet med den definitionen utveckla de fyra (fem?) F:n: Fakta, Förtrogenhet, Färdigheter, Förståelse (och Fantasi?). Se nedan för en liten skiss.

Arbetsplan_1 Har man väl kommit så långt, så tror jag man är en arbetsplan på spåren. Jag skulle gärna vilja ha lite feedback på denna tankemodell. Jag tror mer på en plan av typen "metodtips" än på listor med databaser som eleverna bör behärska.

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on augusti 29, 2005 | Permalink | Comments (3)

IFLA-papers

Av programmet att döma var förekomsten av "IK-relaterade" presentationer och inslag på IFLA-konferensen i Oslo inte lika stor i år som den har varit de senaste åren. Tittar man igenom programmet finner man blott två länkade papers. Jag tor att anledningen till detta var att man i call for paper, om jag minns rätt, efterfrågade presentationer med anknytning till folkbibliotek, eller åtminstone texter med fokus på allmänheten snarare än studenter, (vilken ju annars är den mest omskrivna/studerade figuren i IK-studier eller -artiklar).

De två papers som finns tillgängliga via konferenswebben är:

The digital divide, the fishball maker and lifelong learning: NLB responds to the Clarion call with information literacy programs av Ngian Lek Choh och Rajen Munoo från Singapore

och

Information capability building: role of information literacy programs - a study av Sasikala Chagari från Indien.

Det hölls även en workshop i ämnet som, om man ska gå efter den beskrivande texten, verkade vara mycket intressant. Kanske är det någon som var där som kan förse Feltänkt? med ett referat?

Ola

Posted by Ola Pilerot on augusti 29, 2005 | Permalink | Comments (0)

Konferens om informationskompetens

I novemeber ordnas en konferens på temat informationskompetens och gymnasieskolan 2007. Föreläsare är Stefan Skimutis, projektledare för Information och implementering GY-07 vid Skolverket, Ola Pilerot, tf bibliotekschef vid Högskolan i Skövde och Rolf Viberg, gymnasierektor vid Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta.

Konferensen äger rum i Bålsta, den 25 november.
Läs mer

Posted by Kia Gumbel on augusti 24, 2005 | Permalink | Comments (1)

Brittisk infokomplista

Hej! Alldeles nyligen återkommen från en lång semester kan jag konstatera att en diskussion snarlik den som fördes i Feltänkt? härförleden - nämligen den som handlar om hur att definiera IK - också förs i andra sammanhang. För den som är intresserad går det att ta del av de inlägg i frågan som har skickats till den brittiska listan lis-infoliteracy, en lista som beskrivs på det här sättet:

Lis-infoliteracy will provide a discussion forum for librarians and information professionals involved in information literacy and information skills teaching in Further and Higher Education in Britain. It will cover all delivery methods and issues concerning user education and explore the sharing of resources at a national level. Formerly lis-infoskills.

Ola

Posted by Ola Pilerot on augusti 15, 2005 | Permalink | Comments (2)

Debattartikel

Idag har Svenska Dagbladet tagit in en debattartikel av Kalle Güettler, "Sveket mot barnen", och slagit upp den som huvudinlägg på debattsdan Brännpunkt. Det känns väldigt kul att skolbiblioteken nu diskuteras på främsta plats i en av landets största morgontidningar. Artikeln är ett led i Nationella skolbiblioteksgruppens kampanj för att bemanna skolbiblioteken.

Kanske skulle man dock, i ljuset av Malins inlägg om TEMO-undersökningen nedan, vara lite mer försiktig i användandet av statistiken kring kommunalrådens villighet att avsätta resurser för skolbiblioteken. En undersökning som så få har besvarat, och som därmed inte har någon statistisk validitet, kan vara vansklig att använda som slagträ.

Men ändå , roligt att frågan får uppmärksamhet! Kanske kan skolbiblioteken  snart börja diskuteras på allvar bland politikerna.

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Bibliotek215_1

Posted by Anna-Stina Axelsson on augusti 13, 2005 | Permalink | Comments (1)

Nu är den här!

Webbori_think3Nu har skriften från Specialgruppen för bibliotekspedagogik kommit ut:
Tänk om...! pedagogiska metoder i biblioteket.
Boken är utskickad till att institutionella medlemmar men kan också beställas från Svensk Biblioteksförenings kansli.

Malin

Posted by Malin Ögland on augusti 3, 2005 | Permalink | Comments (0)