« augusti 2005 | Main | oktober 2005 »

Skolministern och biblioteken

Som flera säkert har noterat har skolminsiter Ibrahim Baylan varit på bokmässan i Göteborg och presenterat hur satsningen på skolbibliotek och läsning ska se ut. Bland de tre konkreta förslag som presenterades framgick det att skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet ska uppmärksammas. Läs mer i pressmeddelandet.

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 30, 2005 | Permalink | Comments (2)

Bok & Bibliotek 2005

Årets bokmässa närmar sig. När jag ögnar igenom programmet kan jag konstatera att det utifrån det område Feltänkt? inriktar sig på finns ett intressant inslag redan på torsdagen. Då - klockan 10 på morgonen - äger ett miniseminarium arrangerat av BHS rum. Det är Louise Limberg som ska berätta utifrån rubriken Tio års forskning om informationssökning på 20 minuter. Underrubriken lyder: Hur och vad lär sig elever med hjälp av Internet och skolbibliotek? Jag hoppas att mitt tåg från Skövde är framme tills dess. En timme senare kan man besöka Svensk biblioteksförenings monter och diskutera pedagogik och bibliotek, om man vill.

Vi ses.
Ola

Posted by Ola Pilerot on september 27, 2005 | Permalink | Comments (0)

Folkbibliotek och lärande

I våras skrev jag om Joacim Hanssons nya bok i vilken han lägger fram tesen att "Många folkbibliotek förväntas fungera som komplement till högskole- och universitetsbibliotek. /---/ [och] utgöra mer eller mindre självständiga platser för lärande".

I det senaste numret av Library Journal är Bill Crowley inne på samma spår: "The public library must be repositioned as an educational institution". Läs artikeln Save professionalism. Se även samma författares artikel i samma publikation (april 2003): The suicide of the public librarian.

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 26, 2005 | Permalink | Comments (0)

Student Learning through Ohio School Libraries...

...är namnet på det forskningsprojekt som genomförts av Ross Todd och Carol Kuhlthau. Jag citerar ur bakgrunden till projektet:

This study of 39 effective school libraries across Ohio involved 13,123 students in Grades 3 to 12, and 879 faculty. The research study sought to understand how students benefit from school libraries through elaborating “conceptions of help” and providing some measure of the extent of these “helps,” as perceived by students and faculty.   

Den som är intresserad kan ta del av dokumentationen, däribland Findings, via nedanstående länk:

http://www.oelma.org/StudentLearning/

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 21, 2005 | Permalink | Comments (1)

Wiki & IK

Två bloggar, Information literacy och Biblioteksrelaterat, har alldeles nyligen hänvisat till vad som i den sistnämnda kallas Wiki för biblioteksinstruktioner. Wiki är en teknik som gör det möjligt, även för läsare/besökare, att snabbt och enkelt ändra och lägga till information på webbsidor. Ett annat exempel där man med samma teknik bland annat tar upp området informationskompetens är WikEd, som har skapats av en avdelning vid University of Illinois, Urbana-Champaign, nämligen CTER, Curriculum, Technology, & Education Reform. WikEd spänner över ett vitt område med mängder av inslag där den gemensamma nämnaren är utbildning och pedagogik.

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 20, 2005 | Permalink | Comments (0)

UNESCO & Information literacy

Den 5 april arrangerade UNESCO en tematisk debatt om information literacy. Kort efter debatten utlovades det på UNESCOS webbplats att de presentationer och bidrag som fanns med i debatten skulle göras tillgängliga. Det dröjde ett bra tag, men nu finns de där. En del har vi kunnat se tidigare, annat är nytt.

På nämnda webbplats finns även en sektion betitlad In focus. Just nu är det Information literacy som är i fokus.

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 19, 2005 | Permalink | Comments (0)

Kollegahandledning

9144001762 Läser just nu en kurs på Lärarhögskolan i Stockholm som handlar om bl a kollegahandledning. Inom skolvärlden är detta sätt att stötta varandra i arbetslagen en etablerad metod för utveckling av verksamheten. När jag söker efter exempel i biblioteksvärlden är det mycket svårare att finna något! Att använda sig av "peer counseling, "peer tutoring" eller "peer coaching" verkar vara vanligast då bibliotekarier ska undervisa t ex lärare i informationssökning, eller då erfarna studenter handleder mindre erfarna i biblioteket. Kanske har jag letat för dåligt, men kollegahandlening verkar vara långt mycket vanligare i skolans värld.

Hur kommer det sig då att vi bibliotekarier inte på detta sätt tillvaratar gruppdynamiken när det gäller att utveckla och bearbeta det som sker i vårt dagliga värv, i t ex informationsdisken eller undervisningsrummet? Eller gör vi det, men under andra former? Eller talar vi inte så mycket om vad vi gör helt enkelt? Visst behöver vi också tala ut och få stöd av våra kollegor? *retoriska frågor*

Ett lästips från mig blir Per Lauvås, Kollegahandledning i skolan, 1997

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on september 17, 2005 | Permalink | Comments (1)

En blogg och ett land till

Det har tidigare förekommit internationella utblickar i Feltänkt? Vi har kunnat läsa om informationskompetens i England, Norge och Frankrike bland annat. Nu skulle jag vilja tipsa om en för mig ny blogg, som kan ge oss inblick i vilka diskussioner som förs på området i Kanada:

Information literacy in Canada: a place to discuss information literacy in Canada

...drivs av ILIG, Information Literacy Interest Group som hör hemma i den kanadensiska biblioteksföreningen.

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 15, 2005 | Permalink | Comments (0)

Information literacy weblog

Vi som har saknat ovan nämnda informationskälla kan nu glädjas åt att Sheila och Stuart har satt upp en ny blogg. Den gamla ligger än så länge i träda på grund av tekniska problem, men kommer förmodligen att dyka upp igen. Tills dess kan vi besöka Information literacy, där skribenterna ..."bring you news and reports about information literacy around the world".

Ola

Posted by Ola Pilerot on september 15, 2005 | Permalink | Comments (0)

Getting the broad picture about what university and college teachers should be thinking about

Teaching Tips

Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers by Wilbert McKeachie (2002; ISBN 0-618-11649-4)

Boken är trevlig att läsa (OK, den är på engelska!). Man får många idéer samt bekräftelse av dem tankar man har haft kring pedagogik. Det finns mycket för den moderna undervisaren att tänka på när det gäller genusperspektivet, informationsteknologi i undervisning, multikulturella aspekter, counselling, case,  osv - 27 kapitlar totalt. Och nej, "Information Literacy" nänms inte alls i 371 sidor och "Information search technology" syns bara som en rubrik i en tabell.  Också ett perspektiv!

Hälsningar från David H KIB, Stockholm, Sweden, the World...

Posted by David Herron on september 14, 2005 | Permalink | Comments (0)