« En blogg och ett land till | Main | UNESCO & Information literacy »

Kollegahandledning

9144001762 Läser just nu en kurs på Lärarhögskolan i Stockholm som handlar om bl a kollegahandledning. Inom skolvärlden är detta sätt att stötta varandra i arbetslagen en etablerad metod för utveckling av verksamheten. När jag söker efter exempel i biblioteksvärlden är det mycket svårare att finna något! Att använda sig av "peer counseling, "peer tutoring" eller "peer coaching" verkar vara vanligast då bibliotekarier ska undervisa t ex lärare i informationssökning, eller då erfarna studenter handleder mindre erfarna i biblioteket. Kanske har jag letat för dåligt, men kollegahandlening verkar vara långt mycket vanligare i skolans värld.

Hur kommer det sig då att vi bibliotekarier inte på detta sätt tillvaratar gruppdynamiken när det gäller att utveckla och bearbeta det som sker i vårt dagliga värv, i t ex informationsdisken eller undervisningsrummet? Eller gör vi det, men under andra former? Eller talar vi inte så mycket om vad vi gör helt enkelt? Visst behöver vi också tala ut och få stöd av våra kollegor? *retoriska frågor*

Ett lästips från mig blir Per Lauvås, Kollegahandledning i skolan, 1997

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on september 17, 2005 | Permalink

Comments

Anna-Stina Axelsson undrar om Kollegahandledning kan vara något för bibliotekarier och svarar själv att så är fallet. Gratis informationsbroschyr om Kollegahandledning och informationsmaterial se
www.CompetenceGrip.com
Hälsn
Dick

Posted by: Dick Aurell | 3 jan 2008 23.37.25

The comments to this entry are closed.