« september 2005 | Main | november 2005 »

LILAC 2006

Nu har ett call for papers gått ut för den andra LILAC-konferensen. LILAC utläses Librarians Information Literacy Annual Conference. Den första upplagan ägde rum i London (om jag inte missminner mig) i våras. I år går den av stapeln i Leeds i England. Den som vill bidra får lägga på en rem, ty före den 30 november ska förslag till papers vara inne. Om teman för konferensen, vilka som är keynote speakers, och en hel del till kan man läsa på konferensens webbplats.

Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 27, 2005 | Permalink | Comments (1)

Barnperspektiv, eller?

I fredags fick jag en kort presentation av Maria Calissendorff om hennes avhandling "Om man inte vill spela - då blir det jättesvårt". Bl.a. pekade hon på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Vad menar vi när vi säger att vi anlägger ett barnperspektiv på verksamheten? Att vi sätter fokus på barnet och tittar på det, men ur en vuxens perspektiv? Eller bemödar vi oss i att titta på verksamheten ur ett barns perspektiv?

Malin

Posted by Malin Ögland on oktober 24, 2005 | Permalink | Comments (1)

Presentationer & papers

Alla ni som inte var i Borås på konferensen Mötesplats inför framtiden (och även ni som var där naturligtvis) kan nu ta del av vad som presenterades genom att titta på de PowerPointpresentationer och läsa de papers som nu har tillgängliggjorts på konferensens webbplats.

Jag skulle särskilt vilja slå ett slag för Pablo Tapias inslag som handlade om hur man kan använda studenter som resurs i undervisningen i informationssökning.

Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 24, 2005 | Permalink | Comments (1)

Internationella skolbiblioteksdagen

Idag uppmärksammas runt om i världen internationella skolbiblioteksdagen. Läs mer om den på IASLs webbplats.På Skolbib rapporterade Maud Hell häromdagen att ENSIL (European Network for School Libraries and Information Literacy) har startat en blogg.

Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 24, 2005 | Permalink | Comments (0)

Stort konferensintresse

Nik3

Konferensen Informationskompetens och gymnasieskolan 2007 startade som ett blygsamt projekt som involverade några bibliotekarier och en lärare i Stockholm-Uppsalaområdet. På Skolbib-listan i våras diskuterades vilken plats informationskompetens kan/bör få i det nya gymnasiet.

Många var intresserade och vi ville fånga detta intresse. Göran Brolund i Uppsala, Einar Spetz i Vallentuna, Veit G:son Berg i Stockholm, samt jag i Bålsta, formade ett nätverk, Nätverket för informationskompetens. Det uppdrag vi gav oss själva var att arrangera en anspråkslös konferens, där den viktiga frågan om informationskompetens och undervisning i gymnasiet är i fokus. Vi bjöd in intressanta föreläsare, bland annat Ola som är flitig här på bloggen.

Vi räknade med kanske 60 anmälningar. Idag har anmälningstiden gått ut och vi är uppe i nästan det dubbla! (Ca 25 procent lärare och rektorer, resten bibliotekarier.) Utan problem skulle vi kunna komma upp i kanske 150 anmälningar, men så många kan vi inte hantera i vårt lilla format. Så jag ser mig uppfordrande omkring och undrar vem som är villig  att överta stafettpinnen efter oss, när konferensen är över i november. :-)

Anna-Stina Axelsson

Posted by Anna-Stina Axelsson on oktober 19, 2005 | Permalink | Comments (0)

Ickelinjärt och sammanhangsavhängigt

För en tid stötte jag på en i mina ögon mycket spännande och insiktsfull artikel av Allen Foster i vilken han presenterar en ickelinjär modell av informationssökning. Som jag uppfattar det en frisk fläkt i det så ofta process- och stadiebetonade tänkandet inom området. Tyvärr finns den artikeln inte tillgänglig fritt på webben, men man kan utan hinder läsa abstract och finna en korrekt referens.

Att jag komm att tänka på den artikeln idag beror på att jag nu på morgonen läste en annan intressant text. Det är i det senaste numret av den fria tidskriften Information Research som AnnBritt Enochsson har publicerat artikeln The development of children's Webb searching skills - a non-linear model, 11(1), 2005. Enochsson är månne bekant sedan tidigare då hon ju har gett ut avhandlingen Meningen med webben: en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass (2001). I den aktuella artikeln uppehåller sig Enocksson kring frågorna 1) vilka färdigheter menar eleverna vara nödvändiga för att framgångsrikt kunna söka information, och 2) hur kan dessa färdigheter relateras till varandra och till undervisning.

Utan att närmare gå in på de resultat och slutsatser Enochsson presenterar vill jag varmt rekommendera artikeln, som enligt min uppfattning både är föredömligt insiktsfull, klar och läsvänlig samtidigt som den är både bekräftande och uppfordrande. Som jag ser det tillhör den här artikeln den kategori som borde sätta spår i den praktik vi som arbetar med undervisning utövar.

Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 19, 2005 | Permalink | Comments (1)

Nyfikenhet & kreativitet

Liksom Anna-Stina var jag också i Borås på mötesplatskonferensen. Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara vid Peter Berrys presentation, som Anna-Stina skrev om häromdagen, men det lät spännande, tycker jag. Fantasi, kreativitet och lust har framhållits som väsentliga inslag för en lärande person. Jag fann nyligen en artikel på webben vars titel väckte min nyfikenhet. Jag har ännu inte läst den särskilt noggrant, men kanske är det någon annan som känner sig manad. Därför skulle jag vilja tipsa om:

Burke Hensley, R. (2004) Curiosity and creativity as attributes of information literacy. Reference & User Services Quarterly. 44(1), 31-36

Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 18, 2005 | Permalink | Comments (0)

"Att läsa ska vara icke-pedagogiskt"

Så lyder rubriken på en artikel i Förskolan (2005:08) och som är en intervju med Anna-Clara Tidholm. A-C T vänder sig lite mot alla bokprojekt som finns runt om i landet:

- Om man ska gå ut med böcker till barn så ska man veta hur, var och varför man gör det. På många ställen känner de sig så belåtna med att ha sänt ut en bok och nöjer sig med det. (...) De som väljer ut böcker vänder sig mer till föräldrarna än till barnen. De sätter inte alls barnet i centrum trots att det är vad många säger att de gör.

A-C T menar också att det råder stor okunskap både på förskolor och bibliotek kring småbarnsböcker - man buntar gärna ihop begreppet bilderböcker till att passa barn i alla åldrar. Och ja, det kanske det gör? Råder okunskap, alltså.

Hela numret av Förskolan 2005:08 handlar om Böcker & berättelser och rekommenderas!

Malin

Posted by Malin Ögland on oktober 15, 2005 | Permalink | Comments (0)

Inspirerande pedagogik

Konferensen Mötesplats inför framtiden, som hölls i Borås i dagarna, erbjöd många intressanta föredrag. Bland annat kunde man under den spännande rubriken Det pinsamma mötet mellan forskare och bibliotekarier - några erfarenheter från undervisningen i litteratursökning vid De konstnärliga högskolorna i Malmö lyssna till Peter Berry, 1:e bibliotekarie vid Musikhögskolan i Malmö. Utifrån liknelsen av en resa (Odyssén), har Peter Berry genomfört en studie där han undersöker bibliotekariens roll i mötet med forskaren, betydelsen av bibliotekariens ämneskunskaper i detta möte och betydelsen av inspiration i undervisningen. Grunden till undersökningen var en olust som han upplevde i mötet med forskarna. Peter Berry ville utröna hur och varför olusten uppstod, och hur han skulle kunna undvika känslan i framtiden. Just inspirationsmomentet väckte särskilt mitt eget intresse, då vi i Bålsta har diskuterat inspirationens roll tillsammans med gymnasielärarna.

När man talar om informationskompetens, tror jag det är viktigt att inte glömma bort inspirationen, som man kan koppla till sådant som fantasi, kreativitet och lust. I processen att göra ny kunskap till sin egen, tror jag att lusten är av avgörande betydelse. Jag ser fram emot att läsa Peter Berrys studier (kommer snart att finnas tillgängliga via Musikhögskolans webbplats, som jag förstod det) och hoppas att jag har refererat föredraget på ett någorlunda rättvist sätt.

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on oktober 14, 2005 | Permalink | Comments (0)

Rum för barn

I lördags invigdes Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm. Så här skriver man på hemsidan:

Ett barnbibliotek måste vara lite annorlunda än ett vuxenbibliotek. Barn behöver plats för lek och rörelse, men också stillhet och ro.

Vi kommer att anpassa rummet  till våra unga besökare och deras behov genom att:

  • Dela upp rummet i tre rumsligheter som profileras efter olika åldrar och  behov.
  • Sortera böckerna så att barnen själva lätt kan hitta dom.
  • Skapa möbler där barn kan klättra upp efter böcker, gömma sig i hyddor för att läsa, hitta märkliga ting att förundra sig över...

Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta i invigningen - men ni som var där kanske vill skriva några rader om era intryck här?!

Sen undrar jag om någon vet om det kommer ut någon skriftlig dokumentation kring hur man tänkt kring Rum för barn? I projektet har ju flera olika kompetenser deltagit och vi är nog många som startklara att stjäla de goda idéerna.

Malin

Posted by Malin Ögland on oktober 11, 2005 | Permalink | Comments (0)