« Rum för barn | Main | "Att läsa ska vara icke-pedagogiskt" »

Inspirerande pedagogik

Konferensen Mötesplats inför framtiden, som hölls i Borås i dagarna, erbjöd många intressanta föredrag. Bland annat kunde man under den spännande rubriken Det pinsamma mötet mellan forskare och bibliotekarier - några erfarenheter från undervisningen i litteratursökning vid De konstnärliga högskolorna i Malmö lyssna till Peter Berry, 1:e bibliotekarie vid Musikhögskolan i Malmö. Utifrån liknelsen av en resa (Odyssén), har Peter Berry genomfört en studie där han undersöker bibliotekariens roll i mötet med forskaren, betydelsen av bibliotekariens ämneskunskaper i detta möte och betydelsen av inspiration i undervisningen. Grunden till undersökningen var en olust som han upplevde i mötet med forskarna. Peter Berry ville utröna hur och varför olusten uppstod, och hur han skulle kunna undvika känslan i framtiden. Just inspirationsmomentet väckte särskilt mitt eget intresse, då vi i Bålsta har diskuterat inspirationens roll tillsammans med gymnasielärarna.

När man talar om informationskompetens, tror jag det är viktigt att inte glömma bort inspirationen, som man kan koppla till sådant som fantasi, kreativitet och lust. I processen att göra ny kunskap till sin egen, tror jag att lusten är av avgörande betydelse. Jag ser fram emot att läsa Peter Berrys studier (kommer snart att finnas tillgängliga via Musikhögskolans webbplats, som jag förstod det) och hoppas att jag har refererat föredraget på ett någorlunda rättvist sätt.

Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie

Posted by Anna-Stina Axelsson on oktober 14, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.