« Språkutvecklande förhållningssätt | Main | Ny norsk IK-blogg »

Pedagogiskt bord kring informationskompetens

Den 30 september arrangerades en studiedag för lärarna vid gymnasieskolan Bildningscentrum Jan Fridegård i Bålsta. Arton lärare deltog, ungefär hälften av personalen. Övriga fick en motsvarande fortbildningsdag för knappt ett år sedan.

Studiedagen var upplagd i form av ett pedagogiskt bord, där eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner och loggskrivande. Utgångspunkten var informationskompetens och hur vi på BcJF ska kunna göra detta begrepp till något som angår alla i arbetet med eleverna. Vad är egentligen informationskompetens och hur arbetar vi med att utveckla sådan kompetens? Hur hänger läs- och skrivutvecklingen ihop med detta?

Under förmiddagen berättade rektor Rolf Viberg, bibliotekschef Malin Ögland och jag, gymnasiebibliotekarie Anna-Stina Axelsson, om de olika begreppen. Det handlade t ex om hur forskare som Christine Bruce och Carol Kuhltau uppfattar kunskapsprocessen och begreppet informationskompetens. Lärarna hade också i ”läxa” att läsa vissa delar av skriften Textflytt och sökslump till den här dagen. Malin och jag berättade också hur vi under året delvis reviderat vår egen syn på informationskompetens och vilka metoder som fungerar bra i sammanhanget. Jag har delvis förändrat mitt arbetssätt tillsammans med lärare och elever, från undervisning i informationssökning till utökad undervisning kring kunskapsprocessen i sin helhet.

Den som vill läsa om fortsättningen av dagen, hur det hela gick och vad vi kom fram till, hänvisar jag till ett dokument på vår webbplats. Texten är för lång för att riktigt få plats här!

Anna-Stina

Posted by Anna-Stina Axelsson on oktober 6, 2005 | Permalink

Comments

Dette var veldig interesant fra et norsk synspunkt. Jeg jobber sammen med Niels Damgaard ved Bibliotesentralen med kurs for bibliotekarer og lærere i videregående skole (gymnasskolan)med et tilsvarende utgangspunkt. Vi bruker også Kuhlthau som bakgrunnsreferanse, men har ikke gått inn i prosessen i dybden over tid som dere har gjort. Vi bruker også Textflytt och sökslump for vi har ikke tilsvarende dokumenterte undersøkelser i Norge så langt. Beskrivelsen fra Å-gymnaset finner jeg spesielt nyttig - alle kjenner seg igjen her, både lærere og bibliotekarer. Den gir et godt utgangspunkt for å se hvor man kan gå inn med veiledning. Vi holder kurs over hele landet, og det er mye spennende som foregår også i norsk skole, så jeg håper på mer kontakt over grensene!
Med vennlig hilsen Maren Brit Baadshaug

Posted by: Maren Brit Baadshaug | 10 okt 2005 12.38.45

Det låter spännande! Det är bra om vi kan lära av varandra. Konkreta exempel som man kan dela med sig till andra av, är alltid nyttiga.

Posted by: Anna-Stina | 10 okt 2005 21.14.06

The comments to this entry are closed.