« LISTA | Main | Creating Knowledge IV »

IK-konferens i Bålsta

Jag var i Bålsta igår. Där arrangerade Nätverket för informationskompetens en konferens med rubriken Informationskompetens och gymnasieskolan 2007. Den första av tre talare var Stefan Skimutis, undervisningsråd vid Skolverket, som talade om den nya gymnasieskolan, GY-07. Därefter var det jag som fick ordet. I mitt föredrag, som hade den vaga titeln Informationskompetens i teori och praktik, försökte jag att problematisera fenomenet IK, och utifrån en pågående studie ville jag visa att informationskompetens inte endast utvecklas i anslutning till formell undervisning utan även i form av socialt deltagande. Ta gärna en titt på den presentation jag använde. Därefter var det dags för - i mina ögon - dagens höjdpunkt. Nämligen det anförande som höls av Rolf Viberg, rektor för Bildningscentrum Jan Fridegård, (Gymnasiet i Bålsta), som avspänt och reflekterande ur ett skolledarperepektiv problematiserade IK i vardagen. Han ställde sig bland annat frågan varför man ska ägna sig åt IK i skolan. Det svar han gav på sin fråga handlade både om att utveckla individer, elever, som klarar att fungera i samhället, som är informationskompetenta nog att ta till vara på sin demokratiska rättigheter, och om att lära sig ämnesinehållet i utbildningen. Viberg beskrev IK som ett sätt att formulera egna frågor och gav uttryck för att IK är en del av lärprocessen. Han beskrev också hur man har arbetat på gymnasiet i Bålsta för att göra IK till en naturlig del av undervisningen. Det var på det hela taget mycket intressant - mer än vad jag kan ge uttryck för här. Jag hoppas att vi, inom skol- och biblioteksvärlden, ska få möjlighet att lyssna på Rolf Viberg snart igen.

Ola

Posted by Ola Pilerot on november 26, 2005 | Permalink

Comments

Tack, Ola, för ditt spännande föredrag! Snart kommer lite fler rapporter från konferensen. Bl a ska eftermiddagens gruppdiskussioner sammanställas, jag tänkte skriva några ord om det här.

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpte till med konferensen på olika sätt! Ni som var samtalsledare, föreläsare, Anette H., mina arbetskamrater, Micke H., Ann-Marie i köket och förstås NIK-medlemmarna, men inte minst deltagarna! Det var många jag skulle ha velat prata med, men jag hann helt enkelt inte! (Oj, det här lät ju mer som Oscars-galan...)

Posted by: Anns-Stina | 28 nov 2005 19.15.43

Anette Holmqvist har skrivit ett reportage om konferensen. Här är länken till det. http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/skolbibliotek/balsta051125.shtml

Posted by: Anna-Stina Axelsson | 30 nov 2005 11.05.35

The comments to this entry are closed.