« Studenters uppfattning om hur forskning går till | Main | BibTeach... »

Inbäddad IK

Även jag tittade på den PowerPoint som Anna-Stina nämnde i sitt förra inlägg, det vill säga den presentation som Sheila Webber tipsade om. Och visst är det lyxigt att kunna arbeta med sina studenter på det viset att man har möjlighet att träffa dem flera gånger under en längre tid. Jag har själv nöjet att för tillfället vara rejält involverad i en kurs som handlar om designmetodik, (det är blivande designingenjörer som går kursen). Jag och min samarbetspartner, den kursansvarige läraren, har tillsammans planerat det inslag som handlar om informationssökning i designprocessen, ett inslag som studenterna måste arbeta sig igenom för att överhuvudtaget bli godkända på kursen. Vi har för avsikt att längre fram, när kursen är över, skriva något om vårt arbete, men den som redan nu blir intresserad kan ta sig en titt på den webbplats jag har skapat för informationssökningsinslaget, som vi menar bör betraktas som en väl integrerad del i fempoängskursen:

Design och informationssökning

(Den skarpsynte webbsurfaren kan med all rätt notera att en del av materialet är tillkommet med inspiration från de webbquestar som har utarbetats vid Karolinska institutets bibliotek).

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 13, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.