« Utmärkt artikel | Main | Konferens+artiklar »

Metoder i praktiken

Under hösten har vi på Håbo bibliotek prövat metoden Tidskriftsklubben som har utarbetats på Kib. Vi har modifierat den lite för att passa oss, bl.a. har vi bara haft en text åt gången som vi diskuterat.
Vi har diskuterat texter utifrån vårt övergripande tema "service/pedagogik" och alla texter har nämnts här i bloggen; Margareta Ullströms "Samtal på bibliotek", magisteruppsatsen "Kolla vad jag hittade!" (ungefär samtidigt fick representanter från kommunens alla förskolor en föreläsning av en av författarna, AnnaCarin Elf. På så sätt har vi startat en parallellprocess på förskolorna och biblioteket kring hur vi ska tänka kring förskolornas biblioteksbesök) och delrapport 2 från projekten kring vuxnas lärande. Den sista texten var så omfattande både till omfång och innehåll att vi ägnat två möten till att diskutera den. Och efter jul ska vi komplettera dessa diskussioner med ett Pedagogiskt Bord tillsammans med Marcus Strand från Sandviken. Marcus har varit projektledare i ett av delprojekten.

Vi har inte utvärderat dessa träffar men själv är jag väldigt nöjd! Det har varit roligt, intressant och givande att samlas kring en text på detta sätt. Det har också gjort att vi kunnat ta ett steg till i vårt förändringsarbete - både tankemässigt och praktiskt. Jag kan alltså å det varmaste rekommendera metoden Tidskriftsklubben! Det skulle vara mycket intressant om någon annan har erfarenheter av den och ville skriva något här!

Posted by Malin Ögland on december 22, 2005 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.