« december 2005 | Main | februari 2006 »

Superundersökare

I Sanda Erdelez artikel Information encountering: it's more than just bumping into information. (Bulletin of the American Society for Information Science. 1999, 25(3)), beskrivs hur information av intresse ofta stöts på av en händelse. Erdelez beskriver fyra kategorier ”informationspåstötare”, en av dessa kallar hon ”super-encounterers”. Jag kommer att tänka på dessa superpåstötare, när jag i en skrift från Myndigheten för skolutveckling (Kronkvist, 2005) hittar uttrycket superundersökare:

En superundersökare sitter inte framför datorn hela tiden – långt ifrån. Det finns många sätt att undersöka på. Att vara en superundersökare handlar om att tro på sig själv och sina sinnen, att ha strategier för att ta reda på det man vill veta samt beredskap att fundera kring de budskap man möter. I det vardagliga livet går det förstås inte att analysera varje budskap på djupet, men genom att arbeta aktivt med källkritiska frågor ökar medvetandet om att bakom var budskap finns någon som vill något. (s.3)

Även om jag i mitt arbete mest träffar vuxna människor, eftersom jag jobbar på en högskola, så tycker jag att det diplom (se bilden här brevid) som kan föräras en Superundersökare, skulle kunna passa bra in också på mitt bibliotek.

Supersokare

Skriften är en lärarhandledning för de som arbetar med barn mellan 5 och 8 år, och heter Nosa på nätet: de första stegen mot ett vaket nätanvändande . Författare är Åsa Kronkvist. Den ingår i ett paket som innehåller mer material i ämnet. Detta finns tillgängligt via www.skolutveckling.se/skolnet/nosa

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 27, 2006 | Permalink | Comments (0)

Call for papers

Jag har tidigare rapporterat om den femte upplagan av konferensen eLit2006, som äger rum i Loughborough i England den 28-30 juni. Nu har det gått ut ett call for papers. Deadline för den som ämnar bidra är den 31 mars. Konferensens webbplats innehåller mer information.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 27, 2006 | Permalink | Comments (0)

International IL Resource Directory

IFLA och UNESCO står bakom den nystartade informationskompetensresurs, som går under namnet International Information Literacy Resources Directory. Tanken är att samla in information om olika projekt och satsningar som pågår runt om i världen. Om man registrerar sig, vilket är gjort på stubben, kan man själv bidra till samlingen. I dagsläget är antalet listade resurser av naturliga skäl, då ju projektet är i sin linda, inte särskilt omfattande, men man får förmoda att det lär växa, och därmed göra resursen mer användbar.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 27, 2006 | Permalink | Comments (0)

På turné

Styrgruppen för Biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik fortsätter arbetet med pedagogiska metoder. En workshop som anknyter till skriften Tänk om!..., som kom ut förra året, kommer att gå av stapeln på tre orter inom snar tid. Platser, datum och innehåll framgår av programmet. Vill du delta så kan du anmäla dig på webben.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 26, 2006 | Permalink | Comments (0)

Digital integration

Dagens Upsala Nya Tidning innehåller en debattartikel, Invandrare behöver digital integration, där artikelförfattaren Shohreh Hörnqvist för fram tanken om it-kompetens som en nödvändig faktor för att invandrare ska kunna integreras i det svenska samhället. För att kunna söka jobb och vara en aktiv medborgare, krävs it-kompetens, enligt Hörnqvist. Ett sätt att arbeta för detta, menar författaren, är att studieförbunden och invandrarföreningarna samarbetar.

I detta sammanhang kan vi som arbetar på biblioteken fundera över vilket vårt bidrag kan vara. Når vi alla medborgare, och hur verkar vi för att bidra till informationskompetens för alla grupper?

Posted by Anna-Stina Axelsson on januari 24, 2006 | Permalink | Comments (0)

Tänk vidare

Den 15-16 mars hålls konferensen Tänk vidare i Östersund. Den marknadsförs så här:

Vad associerar du till när du hör orden - livslångt lärande? - skolbiblioteket? - regionala utvecklingsmotorer? Stämmer associationerna? Ta chansen att tillsammans med andra skolledare, kommunpolitiker, bibliotekarier och lärare inspireras av goda konkreta exempel och visionära idéer av inspirerande talare med intressanta erfarenheter! Ta tillfället i akt att starta ett samarbete kring dessa frågor i din hemkommun.

Arrangörer är Svensk Biblioteksförenings regionförening ZY tillsammans med Länsbiblioteken i Jämtlands och Västernorrlands län och Skolbibliotek Mitt. I programmet finns flera spännande föreläsare!

Posted by Anna-Stina Axelsson on januari 23, 2006 | Permalink | Comments (0)

Virtuellt referensarbete

Den 14-15 november förra året gick den sjunde årliga Virtual Reference Desk Conference av stapeln i San Francisco. Nu kan man i efterhand ta del av en hel del av det som avhandlades under konferensen genom att besöka konferensens webbplats. Där hittar man bland annat inlägg som handlar om Information needs and behaviors of students, Developing reference services by means of blogs, A model for teaching virtual reference in a virtual classroom, och många, många fler, av rubrikerna att döma, intressanta bidrag.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 20, 2006 | Permalink | Comments (0)

Tusen språkfrågor

Att arbeta som bibliotekarie på utbildningsbibliotek kan innebära att man möter många Dikt2skiftande grupper av studerande, och det gäller att möta alla på deras nivå. Jag har under läsåret arbetat med Individuella programmet på min skola, en lektion i veckan. Dessa elever har ofta en mycket svag tro på sig själva och sina prestationer i skolan. För mig har utmaningen varit att hitta dessa elevers spirande lust att lära och att skapa ett förtroende för mig som person. Detta är plattformen för att vi ska kunna arbeta tillsammans.

Min undervisning har byggt mycket på lek, berättande och lyssnande. Ett tips som jag vill ge just nu, är tv-aktuella Fredrik Lindströms spel Tusen språkfrågor. Det är kul att knyta an till t ex tv, om det är möjligt, eftersom det ger eleverna referensramar. Eleverna delades in i två lag som fick tävla mot varandra, och jag läste upp frågorna på den enklaste nivån i spelet. Några av frågorna var ändå lite för svåra, men de utmanade både elevernas allmänbildning och ordkunskap på en ganska lagom nivå. En elev som var lite extra kunnig fick också tillfälle att glänsa, vilket inte händer så ofta. Eleverna tänkte nog inte så mycket på att de lärde sig någonting, samtidigt som de tävlade. Då blir det heller inte tungt att lära, tror jag.

Posted by Anna-Stina Axelsson on januari 12, 2006 | Permalink | Comments (0)

Information Literacy in ITALICS

Den som traktar efter informationskompetensläsning kan få sitt lystmäte genom tidskriften ITALICS senaste nummer, som är ett temanummer om just informationskompetens. Bland bidragsgivarna ser vi såväl internationella storheter som lokala bekanta. Bland de förstnämnda återfinns bland andra Christine Bruce och Mandy Lupton. Med den senare kategorin avser jag Agneta Lantz och Christina Brage, Linköpings universitet.

Numrets tema är: Information literacy: challenges of implementation, dess gästredaktör är Susie Andretta, som förra året gav ut boken Information literacy, a practitioners guide. Numret innehåller sex artiklar som alla är fritt tillgängliga i sin helhet.

ITALICS, Vol. 5, nr. 1

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 12, 2006 | Permalink | Comments (0)

IK-upprop i Skottland

Möjligen är det flera som redan är bekanta med det faktum att det i Skottland har gjorts ett upprop, eller en begäran (petition) till parlamentet, för att informationskompetens ska erkännas som en del av de skotska läroplanerna. Eller som det uttrycks på engelska:

The petition calls on the Scottish Parliament to ensure that the national school curriculum recognises the importance of information literacy as a key lifelong learning skill.

Det har under en tid varit möjligt att ge sitt stöd åt uppropet genom att skriva under en lista. Den tiden är nu förbi, och när petitionen framfördes muntligt av Dr John Crawford hade 710 underskrifter samlats in. Själv fann jag det intressant att ta del av den avskrift av diskussionen som fördes i anslutning till att Crawford och hans medarbetare presenterade petitionen i det skotska parlamentet. Den som är intresserad kan ta del av texten via nedanstående länk, (notera att petition PE902 påträffas en bit ner i filen; Ctrl+F rekommenderas):

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/petitions/or-05/pu05-1902.htm

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 11, 2006 | Permalink | Comments (0)