« På turné | Main | Call for papers »

International IL Resource Directory

IFLA och UNESCO står bakom den nystartade informationskompetensresurs, som går under namnet International Information Literacy Resources Directory. Tanken är att samla in information om olika projekt och satsningar som pågår runt om i världen. Om man registrerar sig, vilket är gjort på stubben, kan man själv bidra till samlingen. I dagsläget är antalet listade resurser av naturliga skäl, då ju projektet är i sin linda, inte särskilt omfattande, men man får förmoda att det lär växa, och därmed göra resursen mer användbar.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 27, 2006 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.