« Digital integration | Main | International IL Resource Directory »

På turné

Styrgruppen för Biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik fortsätter arbetet med pedagogiska metoder. En workshop som anknyter till skriften Tänk om!..., som kom ut förra året, kommer att gå av stapeln på tre orter inom snar tid. Platser, datum och innehåll framgår av programmet. Vill du delta så kan du anmäla dig på webben.

Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 26, 2006 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.