« Information Literacy in ITALICS | Main | Virtuellt referensarbete »

Tusen språkfrågor

Att arbeta som bibliotekarie på utbildningsbibliotek kan innebära att man möter många Dikt2skiftande grupper av studerande, och det gäller att möta alla på deras nivå. Jag har under läsåret arbetat med Individuella programmet på min skola, en lektion i veckan. Dessa elever har ofta en mycket svag tro på sig själva och sina prestationer i skolan. För mig har utmaningen varit att hitta dessa elevers spirande lust att lära och att skapa ett förtroende för mig som person. Detta är plattformen för att vi ska kunna arbeta tillsammans.

Min undervisning har byggt mycket på lek, berättande och lyssnande. Ett tips som jag vill ge just nu, är tv-aktuella Fredrik Lindströms spel Tusen språkfrågor. Det är kul att knyta an till t ex tv, om det är möjligt, eftersom det ger eleverna referensramar. Eleverna delades in i två lag som fick tävla mot varandra, och jag läste upp frågorna på den enklaste nivån i spelet. Några av frågorna var ändå lite för svåra, men de utmanade både elevernas allmänbildning och ordkunskap på en ganska lagom nivå. En elev som var lite extra kunnig fick också tillfälle att glänsa, vilket inte händer så ofta. Eleverna tänkte nog inte så mycket på att de lärde sig någonting, samtidigt som de tävlade. Då blir det heller inte tungt att lära, tror jag.

Posted by Anna-Stina Axelsson on januari 12, 2006 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.