« januari 2006 | Main | mars 2006 »

Workshop i Skövde

Igår arrangerades en workshop i Skövde kring pedagogiska metoder i bibliotek. Under dagen utlovade jag att posta några referenser här i Feltänkt? Artiklarna det gällde har jag tipsat om tidigare. Dels var det
Foster, A. (2005) A non-linear model of information seeking behaviour. Information Research. 10(2). URL: http://informationr.net/ir/10-2/paper222.html
Och dels:
Information - it's all in the mind. Update Magazine. April, 2003.

Dessutom efterlystes synpunkter och idéer kring dagen igår men också kring pedagogiska aspekter på bibliotek i största allmänhet. Sådan kan exempelvis framföras i form av kommentarer till det här inlägget.
Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 28, 2006 | Permalink | Comments (2)

Informationskompetens i arbetslivet

Den 7 april arrangerar Svensk förening för informationsspecialister ett seminarium om informationskompetens i arbetslivet. Seminariet är förlagt till Stockholm och leds av mig och Sheila Webber, vars blogg vi har tipsat om i Feltänkt? flera gånger tidigare. På SFIS:s webbplats finns det en sida som närmare beskriver seminariet. Man kan också kontakta mig om man vill ställa frågor: [email protected].

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 24, 2006 | Permalink | Comments (0)

Projektrapport om folkbibliotek och vuxnas lärande

Nyligen blev slutrapporten om det lokala projektet i Sandviken-Hofors-Ockelbo, inom Kulturrådets satsning på vuxnas lärande, klar. Rapporten, som har skrivits av projektledaren Marcus Strand finns bl a att läsa på Sandvikens folkbiblioteks webbplats.

Hur har man arbetat med att utveckla bibliotekspedagogiken gentemot de vuxenstuderande? Ett antal arbetsmetoder beskrivs i rapporten. Bakom en disk är det svårt att vara pedagogisk, skriver Strand. Därför har man prövat modellen med "roving librarians". En personlig men professionell relation uppstår lättare till de studerande, om bibliotekarierna rör sig friare i biblioteksrummet och söker upp de studerande.

Man erbjuder också numera tjänsten Boka en bibliotekarie. Inom ramen för tjänsten kommer de studerandes behov lättare till uttryck och bibliotekariernas handledning kan fördjupas. Inom tjänsten Fråga biblioteket, som man också har börjat bemanna, ges utrymme att utveckla ett pedagogiskt förhållningssätt i referenstjänsten, samt en egen ökad kunskap om elektroniska referenskällor.

En ny pedagogisk tjänst som tillkommit på Sandvikens bibliotek är studiebibliotekarien. En viktig uppgift för studiebibliotekarien är att medverka i olika nätverk, samt att arbeta uppsökande mot utbildningsaktörer, lärare och studerande. Studiebibliotekarien ska också inspirera övrig bibliotekspersonal att utveckla sin pedagogiska kompetens.

Det som man kanske hört mest om från Sandviken inom detta projekt är skolutvecklingsinsatsen InfoComp. Ungefär 350 lärare och all bibliotekpersonal har utbildats (och utbildat varandra) i hur man kan arbeta med informationskompetens i skolan. Detta har bland annat resulterat i att man nu är i färd med att bygga upp skolbiblioteken.

Posted by Anna-Stina Axelsson on februari 23, 2006 | Permalink | Comments (0)

Kort rapport från workshop i Bålsta

Igår var Biblioteksföreningens styrgrupp för bibliotekspedagogik i Bålsta för att göra en workshop kring pedagogiska metoder. Jag avser att lämna en något mer innehållsrik rapport från dagen, men för tillfället vill jag bara hänvisa till två webbsidor som nämndes i anslutning till workshopen. Jag berättade att det finns en artikel som handlar om mindmapping, bland annat i anslutning till referensarbete. Artikeln heter Information - it's all in the mind och publicerades i Update magazine i april 2003. Läs den på webben!
David Herron nämnde en medarbetare vid namn Henk Schmidt på Karolinska institutet som är bevandrad inom området PBL. Information om honom, däribland en lista över publikationer finner man på följande webbsida: Henk Schmidt.

På återseende.
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 21, 2006 | Permalink | Comments (4)

Frågeorienterat lärande på bibliotek

Doktorn

En tanke i tiden. Det finns beröringspunkter mellan problembaserat lärande och nya sätt att organisera bibliotek enligt frågeorienterade modeller. Inte bara det att PBL kräver ett rikt utrustat bibliotek. Biblioteken kan ju i sig ordnas efter hur människor faktiskt ställer frågor. I båda fallen utgår man inte från de akademiska disciplinerna i första hand, utan från vad människor faktiskt vill veta och lära sig. Fokus flyttas från stoff till process.

Detta förhållningssätt till människors frågor är aktuellt inte bara för utbildningsbibliotek, utan även för folkbiblioteken. Mest känt är förstås biblioteket i Middelkerke i Belgien. Läs Ola Gustafssons rapport därifrån. Läs också Malin Öglands tidigare inlägg i ämnet, här och här.

På fotot syns ett konkret exempel på hur barnlitteraturen (fack och skön) förs samman, då barnen inte har någon som helst nytta av att behöva leta böcker om att vara sjuk på flera olika ställen. Fotot är taget på Håbo bibliotek, vars barnavdelning just nu är under omvandling. Den som är intresserad av barns frågor kan med fördel ta del av t ex Lena Lundgren, Barn frågar - kan biblioteket svara?.

Posted by Anna-Stina Axelsson on februari 14, 2006 | Permalink | Comments (0)

Tänk om...! Live

Workshop om pedagogiska metoder i biblioteket
Bålsta 20 februari
Skövde 27 februari
Falun 25 april
Styrgruppen för Svensk Biblioteksförenings specialgruppen för bibliotekspedagogik vill för deltagarna levandegöra några av de pedagogiska metoder, som presenteras i skriften Tänk om…! pedagogiska metoder i biblioteket. Vi kommer att belysa några olika metoder mot bakgrund av konceptet informationskompetens.
Anmälning via Biblioteksföreningens hemsida

Posted by Kia Gumbel on februari 13, 2006 | Permalink | Comments (0)

Ny blogg

Ett medieplaneringsprojekt för barn- och skolbibliotek pågår i några mellansvenska kommuner. Hur kan barn- och skolbibliotek bäst organiseras, så att de verkligen möter barns behov och utvecklar deras språk och kunskapssökande?

Projektet har en egen blogg, Medieplanering för barn- och skolbibliotek, där alla deltagare kan bidra med reflektioner. Projektet ska resultera i en bok i ämnet. En "tvilling" till Klingberg & Höglunds Strategisk medieplanering för bibliotek?

Mina arbetskamrater räknar och experimenterar nu för fullt!

/ Anna-Stina Axelsson, gymn.bibliotekarie Håbo bibliotek

Posted by Anna-Stina Axelsson on februari 13, 2006 | Permalink | Comments (0)

Demokratidebatt

Just på pågår på Skolbiblistan en intressant debatt om skolans demokratiska uppdrag och informationskompetensens relation till detta.

Ska man som Göran Brolund, gymnasielärare i Uppsala, skriver ge eleverna möjlighet att granska alla sidor och argument av en fråga, t ex drogliberalism eller rasism? Eller ska uppdraget i första hand vara att fostra eleverna i våra demokratiska värden? Jan-Anders Andersson, rektor på Tjörn, menar att " ett skolbibliotek har ett helt annat uppdrag än ett folkbibliotek i detta avseende". Han får mothugg av Einar Spetz, gymnasiebibliotekarie i Vallentuna.

Har vi olika syn på hur källkritik och demokratisk fostran kan samverka i ett arbetssätt där skolbiblioteket är ett redskap? Har folk- och skolbiblioteket skilda demokratiska uppdrag? Följ debatten!

Posted by Anna-Stina Axelsson on februari 1, 2006 | Permalink | Comments (0)