« Frågeorienterat lärande på bibliotek | Main | Projektrapport om folkbibliotek och vuxnas lärande »

Kort rapport från workshop i Bålsta

Igår var Biblioteksföreningens styrgrupp för bibliotekspedagogik i Bålsta för att göra en workshop kring pedagogiska metoder. Jag avser att lämna en något mer innehållsrik rapport från dagen, men för tillfället vill jag bara hänvisa till två webbsidor som nämndes i anslutning till workshopen. Jag berättade att det finns en artikel som handlar om mindmapping, bland annat i anslutning till referensarbete. Artikeln heter Information - it's all in the mind och publicerades i Update magazine i april 2003. Läs den på webben!
David Herron nämnde en medarbetare vid namn Henk Schmidt på Karolinska institutet som är bevandrad inom området PBL. Information om honom, däribland en lista över publikationer finner man på följande webbsida: Henk Schmidt.

På återseende.
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 21, 2006 | Permalink

Comments

Erratum: Henk Schmidt arbetar på Maastricht Universitet. Han fick 2005 KI priset i Medicinsk Pedagogik.

Med vänliga hälsningar,

David

Posted by: David Herron | 22 feb 2006 11.18.11

Igår hade vi skolbibliotekariemöte här i Håbo och diskuterade metodutveckling. Hur ska vi gå vidare med ämnet källkritik? Vad menar vi med källkritik? Vi bestämde oss för att pröva en begreppskarta över ämnet efter Ola Pilerots modell (se "Tänk om...!" s 13), eftersom vi alla hade varit med på workshoppen i måndags. Vår karta utmynnade i en lista över olika medier som var för sig kanske kräver en egen källkritisk metod? Dessutom såg vi att våra aspekter på källkritik också möjligen speglar två modeller; "bibliotekariemodellen" och "journalistmodellen". (Detta är begrepp som Fredrik Blomstrand använder i en artikel i DIK-forum http://dynamicweb.telia.com/www-dik-se/dikforum/2005/nr3/blomstrand.pdf.
Denna artikel beslöt vi att titta närmare på och behandla i vår "egen" Tidskriftsklubb.)
Det fungerade väldigt bra att görta begreppskarta på det här sättet. På något sätt väldigt klargörande att visualisera hur komplext ett ämne kan vara!
Detta är en metod, som, i alla fall jag, kommer att använda igen!

Malin

Posted by: Malin | 23 feb 2006 11.10.18

Igår prövade jag, för första gången, att göra begreppskarta med en låntagare direkt vid infodisken. Vi hade letat material åt hennes uppsats och hon var rätt nedslagen över det magra resultatet och hade just kommit fram till den (alltför vanliga)lösningen:
- Jag byter ämne!
Då började jag rita en karta och sa att du kan ju tänka "såhär" istället eller "såhär" och i så fall "såhär".
- Ja! sa hon, lånade alla böcker, tog kartan och gick.

Posted by: Malin | 5 mar 2006 12.02.58

Efter mötet i Bålsta har jag börjat använda Mind Mapping tillsammans med mina studenter som skriver uppsatser. Jag börjar och låter sedan studenterna styra förloppet.
En sak som utmärker processen är studenternas egen ahaa upplevelse, dom kan mer än de tror. Kan man få studenterna att känna sig kompetenta är halva resan gjord. Kan rekommendrar alla som undervisar att pröva, det är inte svårt. Nästa gång tänker jag testa på en större grupp studenter

Posted by: Charlotte Hillergård | 24 apr 2006 14.38.04

The comments to this entry are closed.