« mars 2006 | Main | maj 2006 »

Kort om Workshop i Falun

Igår genomförde styrgruppen för specialgruppen för bibliotekspedagogik en workshop om pedagogiska metoder. Vi befann oss i Falun. Det var tredje framträdandet på en liten miniturné; de två tidigare framträdandena gick av stapeln i Bålsta respektive Skövde.

Jag lovade åhörarna i Falun att jag skulle redogöra för de litteraturhänvisningar som förekom under dagen. Om jag minns rätt nämndes följande böcker och artiklar:

Ramsden, D. (2003). Learning to teach in higher education. London : Routledge.
Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide : Auslib Press.
samt artikeln:
Information - it's all in the mind. Update Magazine. April, 2003. (Om mindmapping).

Själv trivdes jag utmärkt igår; jag tyckte att vi - workshopledare och åhörare - med gemensamma krafter gjorde dagen till något lärorikt och inspirerande. Jag hoppas att fler av er som var där delar den uppfattningen.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on april 26, 2006 | Permalink | Comments (1)

Nytt nummer av InfoTrend

I det senaste numret av InfoTrend (vol. 61, nr.1, 2006) finns det tre artiklar. Alla har på något sätt att göra med informationskompetens. Peter Berrys bidrag - Det pinsamma mötet mellan forskare och bibliotekarier... - har tidigare, i oktober förra året för att vara exakt, presenterats vid konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås. Pia Bagge och Lena Wierup från högskolan i Kristianstad har bidragit med en artikel med titeln Librarian and teacher in collaboration to improve nursing studies. Mitt egna bidrag heter Informationskompetens i arbetslivet. Om man är medlem i SFIS kan man läsa artiklarna på webben.

Häromsistens ledde jag tillsammans med Sheila Webber en workshop på just temat Information literacy in the workplace. Den som är intresserad kan ta del av vår PowerPoint, (i pdf-format).

Ola

Posted by Ola Pilerot on april 18, 2006 | Permalink | Comments (1)

'Literacy' och 'Information Literacy'

Något man som gymnasiebibliotekarie får anledning att fundera över då och då är vilken roll man kan och bör ta när det gäller arbetet med elevernas läskunnighet. Alltså det lite bredare stora L:et, istället för IL, som vi så ofta pratar om. Några av oss arbetar inte uttalat med detta, andra är särskilt inriktade på arbete med framförallt skönlitteratur.

Hur kommer det sig att vi ser så olika på denna fråga? På grundskolebiblioteken och på folkbiblioteken finns en större självklarhet i att biblioteket tar en aktiv del när det gäller att inspirera till läsning och påverka människors läsvanor. Enligt min erfarenhet och mina "spaningar" minskar bibliotekariernas deltagande i läsutvecklingsarbetet i gymnasiet för att på högskolenivå bli än mer sällsynt. (Kan det stämma?)

En nyckel till att förstå detta kan vara de paradigm som råder inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Om man verkar mer inom det informationsvetenskapliga paradigmet ingår inte arbete med skönlitteratur på ett självklart sätt, medan det förhåller sig tvärtom om man anammat det biblioteksvetenskapliga perspektivet. (Jag fick ett litteraturtips av Jonas Fransson ang. detta: Marcia Bates, The invisible substrate of information science.)

Vi hör från många håll att läskunnigheten hos svenska barn och ungdomar sjunker. Ska vi inte på gymnasienivå arbeta mycket brett när det gäller IL, tänker jag. Är inte läskunnighet en förutsättning för IL? Hur tänker vi kring läskunnigheten när vi t ex arbetar med värdering av texter och källkritik? På vilka sätt arbetar vi med både fack- och skönlitteratur för att utveckla elevernas läsfärdigheter?

Jag har själv under flera år arbetat med läsutveckling i form av framförallt litteratursamtal med gymnasieelever. På min skola har några lärare bestämt sig för att minst en skönlitteratär text ska ingå i alla kurser, t o m i ett så "långsökt" ämne som konstruktion. Och det fungerar bra som ett sätt att bredda perspektiven och få ungdomarna att läsa.

Jag vill gärna höra om fler som arbetar med läsutveckling på olika sätt på utbildningsbiblioteken. Dela med er av inspiration och tips!

Anna-Stina Axelsson

Posted by Anna-Stina Axelsson on april 15, 2006 | Permalink | Comments (2)

Ny IK-webbplats

Hej, i all hast vill jag berätta att det har sjösatts en ny informationskompetenswebbplats. Jag är just hemkommen från Leeds där den andra årliga LILAC-konferensen ägde rum i förra veckan. I anslutning till konferensen invigdes högtidligt (med ett glas champagne) The Information Literacy Website.

Förhoppningsvis kommer jag snart att ta mig tid för att skriva ihop en kort rapport från LILAC 2006. Det var en mycket intressant konferens där inte minst Keynote-talarna var mycket tankeväckande. Om jag inte tar fel kommer föreläsarnas PowerPoint-presentationer att göras tillgängliga via konferensens webbplats inom snar tid. Som jag ser det finns det då anledning att hålla utkik efter presentationer av Peter Brophy, Lynn Brindley och Dorothy Williams, som alla var väldigt bra.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on april 3, 2006 | Permalink | Comments (0)