« Call for papers | Main | "Lösryckt" undervisning »

Lärandemål för informationskompetens

Projektet "Lärandemål för informationskompetens" är ett samarbete mellan Stockholms universitetsbibliotek och Lärum vid Lärarhögskolan i Stockholm. Syftet med projektet är att stödja högskolebibliotekens arbete med Bolognaprocessen. Inom projektets ram har en blogg sjösatts.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on maj 31, 2006 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.