« Nyöversatt Kuhlthau | Main | Networking for the Future: Children, Literature and Media Skills »

Creating Knowledge IV: papers

För en dryg vecka sedan gick den fjärde Creating knowledge-konferensen av stapeln i Köpenhamn. Sedan 1999 har de arrangerats vartannat år; här kan man läsa om tidigare konferenser. Temat för årets upplaga var Empowering the student through cross-institutional collaboration.

Alldeles nyligen har de papers som presenterades under konferensen tillgängliggjorts på dess webbplats. Av de presentationer jag lyssnade till fastnade jag särskilt för en, nämligen Eystein Gullbekks Coping with risk in the library. Ordet risk ska här förstås i enlighet med följande citat från Eysteins paper: "Moments of risk are moments of learning".

Dryga tjugotalet papers presenterades. Alla finns tillgängliga här. Naturligtvis kan jag inte låta bli att nämna det bidrag som jag skrivit tillsammans med en lärare på min högskola, Viktor Hiort af Ornäs: Design for information literacy: towards embedded information literacy education for product design engineering students.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on augusti 28, 2006 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.