« juli 2006 | Main | september 2006 »

Networking for the Future: Children, Literature and Media Skills

Konferensen Networking for the Future: Children, Literature and Media Skills ges den 28-29 september på Hanaholmen utanför Helsingfors. Det är en konferens som vänder sig till lärare och bibliotekarier i hela Europa. Arrangörer är EDM Reporter-Comenius 3 Network, Helsingfors stadsbibliotek och Hanaholmen, Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Posted by Anna-Stina Axelsson on augusti 30, 2006 | Permalink | Comments (0)

Creating Knowledge IV: papers

För en dryg vecka sedan gick den fjärde Creating knowledge-konferensen av stapeln i Köpenhamn. Sedan 1999 har de arrangerats vartannat år; här kan man läsa om tidigare konferenser. Temat för årets upplaga var Empowering the student through cross-institutional collaboration.

Alldeles nyligen har de papers som presenterades under konferensen tillgängliggjorts på dess webbplats. Av de presentationer jag lyssnade till fastnade jag särskilt för en, nämligen Eystein Gullbekks Coping with risk in the library. Ordet risk ska här förstås i enlighet med följande citat från Eysteins paper: "Moments of risk are moments of learning".

Dryga tjugotalet papers presenterades. Alla finns tillgängliga här. Naturligtvis kan jag inte låta bli att nämna det bidrag som jag skrivit tillsammans med en lärare på min högskola, Viktor Hiort af Ornäs: Design for information literacy: towards embedded information literacy education for product design engineering students.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on augusti 28, 2006 | Permalink | Comments (0)

Nyöversatt Kuhlthau

Carol Kuhltahus Teaching the library process (1994) har nyligen översatts till svenska av en lärare och en bibliotekarie vid en gymnasieskola i Söderköping. Resultatet är boken Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevernas informationskompetens i fokus (2006) BTJ Förlag. Översättningsarbetet och anpassningen till svenska förhållanden är verkligen lovvärd eftersom jag tror det kan öka tillgängligheten till boken för många som arbetar i skolans värld.

Jag har precis läst den här publikationen, som i hög grad utgörs av konkreta lektionsförslag och övningsblad som får kopieras och delas ut. Den följer informationssökningsprocessen, så som vi lärt oss att Kuhlthau ser på den. En angelägen fråga är hur man kan använda boken i sitt eget praktiska arbete. Själv tror jag att det kan bli en bok man återvänder till lite då och då, kanske för att söka några konkreta tips och lektionsförlsag. Kanske kan den också användas i fortbildningssammanhang som underlag för diskussion kring undersökande arbetssätt.

Informationssökningsprocessen... har som metodbok både för- och nackdelar. Jag listar dem lite kort.

PLUS
- Den metod boken presenterar ger struktur åt lärares/bibliotekariers arbete med IK
- Den ger struktur och stöd till elever i undersökande arbetssätt
- Metoden förespråkar en hög grad av handledning och uppföljning
- Långsamhet i informationssökningsprocessen uppmuntras

MINUS
- Metoden fokuserar proceduren, är linjär
- Den intellektuella nivån som metoden förutsätter hos eleverna är för hög (för de förhållanden i a f jag känner till)
- Vissa delar känns inaktuella, då webben idag spelar en oerhört mycket större roll i elevernas informationssökning är den gjorde 1994

Det vore roligt att få ta del av fler synpunkter på boken :-)

/ Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie i Bålsta

Posted by Anna-Stina Axelsson on augusti 1, 2006 | Permalink | Comments (1)