« "Lösryckt" undervisning | Main | Creating Knowledge IV: papers »

Nyöversatt Kuhlthau

Carol Kuhltahus Teaching the library process (1994) har nyligen översatts till svenska av en lärare och en bibliotekarie vid en gymnasieskola i Söderköping. Resultatet är boken Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevernas informationskompetens i fokus (2006) BTJ Förlag. Översättningsarbetet och anpassningen till svenska förhållanden är verkligen lovvärd eftersom jag tror det kan öka tillgängligheten till boken för många som arbetar i skolans värld.

Jag har precis läst den här publikationen, som i hög grad utgörs av konkreta lektionsförslag och övningsblad som får kopieras och delas ut. Den följer informationssökningsprocessen, så som vi lärt oss att Kuhlthau ser på den. En angelägen fråga är hur man kan använda boken i sitt eget praktiska arbete. Själv tror jag att det kan bli en bok man återvänder till lite då och då, kanske för att söka några konkreta tips och lektionsförlsag. Kanske kan den också användas i fortbildningssammanhang som underlag för diskussion kring undersökande arbetssätt.

Informationssökningsprocessen... har som metodbok både för- och nackdelar. Jag listar dem lite kort.

PLUS
- Den metod boken presenterar ger struktur åt lärares/bibliotekariers arbete med IK
- Den ger struktur och stöd till elever i undersökande arbetssätt
- Metoden förespråkar en hög grad av handledning och uppföljning
- Långsamhet i informationssökningsprocessen uppmuntras

MINUS
- Metoden fokuserar proceduren, är linjär
- Den intellektuella nivån som metoden förutsätter hos eleverna är för hög (för de förhållanden i a f jag känner till)
- Vissa delar känns inaktuella, då webben idag spelar en oerhört mycket större roll i elevernas informationssökning är den gjorde 1994

Det vore roligt att få ta del av fler synpunkter på boken :-)

/ Anna-Stina Axelsson, gymnasiebibliotekarie i Bålsta

Posted by Anna-Stina Axelsson on augusti 1, 2006 | Permalink

Comments

Hej!

Jag har tagit mig igenom delar av boken och finner den mycket användbar. Att texten påpekar vikten av ett bra samarbete mellan bibliotekarie och lärare tror jag kommer kunna ge mig ett stöd i samarbetet med utbildningarna i kommunen.

Veronica Sarge Cech
Ljungby lärcenter
Ljungby kommunbibliotek

Posted by: Veronica Sarge Cech | 8 aug 2006 12.32.42

The comments to this entry are closed.