« november 2006 | Main | januari 2007 »

Ny artikel

Varför inte slå på stort när man väl är i gång: ett inlägg till alltså, (ni som bara läser det här undrar kanske vad jag menar och då kan jag förklara mig genom att nämna att jag alldeles nyss gjorde ett annat inlägg. Ni har kanske märkt att det numer är något mera spridda skurar vad gäller blogginlägg).

Nu vill jag tipsa om en ny artikel jag alldeles nyss trillade över. Jag har inte läst den än men den väcker min nyfikenhet, och jag gissar att den kan väcka andras också. I det senaste numret (volym 1, nummer 2, 2006) av Dansk biblioteksforskning finns en artikel av de båda BHS-baserade forskarna Cecilia Gärdén och Angela Zetterlund: Förändringens dilemman: att utveckla folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Jag klipper ur inledningen:

"Syftet med denna artikel är att beskriva hur de svenska folkbiblioteken arbetar med att anpassa verksamheten gentemot vuxenstuderande inom ramen för en statlig satsning, vuxbib, och diskutera några av de dilemman och paradoxer som kan uppstå i utvecklingsarbete."

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on december 7, 2006 | Permalink | Comments (0)

Magisteruppsats om bloggar och bloggande

I en nyligen publicerad magisteruppsats skriver Angelica Swedman om svenska biblioteksrelaterade bloggar, däribland Feltänkt? Jag klipper ur uppsatsens sammanfattning:

Uppsatsens syfte är att undersöka webbfenomenet bloggar och dess betydelse för sammanlagt elva bibliotekschefer och bibliotekarier samt deras syn på bloggverksamheten vid respektive biblioteksrelaterade blogg, för att få förståelse och ny kunskap om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn

Uppsatssförfattaren har studerat vid Växjö universitet, men uppsatsen är framlagd vid BHS.

Swedman, Angelica. (2006). Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier?: studie om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 7, 2006 | Permalink | Comments (1)

Elevaktiva arbetsmodeller och lärande

Från Myndigheten för skolutveckling har nyligen kommit en kunskapsöversikt som heter Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan. Den benar upp elevaktiva arbetsmodeller i två kategorier: individuella och kooperativa modeller. trots att den svenska läroplanen i hög grad framhåller kooperativa modeller så är det individuella elevaktiva modeller som förekommer mest. Kunskapsöversikten visar också att det är de kooperativa arbetsmodellerna som leder till ökat lärande, medan man inte kan se samma utveckling kring de individuella modellerna.

Som ni förstår: en ytterst viktig bok för alla som har anknytning till grundskolan!!
(Den är lättläst också!)

Malin

Posted by Malin Ögland on december 1, 2006 | Permalink | Comments (0)