« Elevaktiva arbetsmodeller och lärande | Main | Ny artikel »

Magisteruppsats om bloggar och bloggande

I en nyligen publicerad magisteruppsats skriver Angelica Swedman om svenska biblioteksrelaterade bloggar, däribland Feltänkt? Jag klipper ur uppsatsens sammanfattning:

Uppsatsens syfte är att undersöka webbfenomenet bloggar och dess betydelse för sammanlagt elva bibliotekschefer och bibliotekarier samt deras syn på bloggverksamheten vid respektive biblioteksrelaterade blogg, för att få förståelse och ny kunskap om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn

Uppsatssförfattaren har studerat vid Växjö universitet, men uppsatsen är framlagd vid BHS.

Swedman, Angelica. (2006). Bloggtider för bibliotek och bibliotekarier?: studie om bloggars användbarhet i bibliotekssektorn.

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on december 7, 2006 | Permalink

Comments

Kan också rekommendera en annan uppsats som har bloggen som tema. "Bloggen – ett redskap för byggande av identitet och sociala nätverk: En kvalitativ studie av bibliotekariers bloggande" skriven av BHS-studenten Therese Ekstrand.
Ni hittar den i fulltext här: http://hdl.handle.net/2320/1764

Vänligen,
Martin Borg

Posted by: Martin Borg | 10 jan 2007 17.11.26

The comments to this entry are closed.