« december 2006 | Main | februari 2007 »

Forskning om informationssökning som underlag för IK-undervisning

Jag har länge tyckt att det är en god idé – om inte närmast självklart – att man i sin undervisning inom området informationskompetens försöker dra nytta av de forskningsresultat som finns om hur människor söker och använder information. Jag säger inte att det inte har gjorts och görs. Exempelvis kan man ju föga kontroversiellt konstatera att en forskare som Carol Kuhlthau har haft stort inflytande på hur undervisande bibliotekarier presenterar sitt undervisningsinnehåll. Men jag tycker att det är synd att detta bruk av forskningen inte är mer omfattande. Det finns ju mängder av intressanta studier vars resultat borde vara av stort intresse för oss som arbetar med undervisning i informationssökning. Jag tror bestämt att jag tidigare här i Feltänkt har tipsat om en artikel av Louise Limberg och Olof Sundin i vilken de driver just denna tes. (Om inte så finns den tillgänglig här). Nu vill jag gärna lyfta fram ytterligare ett exempel på en artikel som förespråkar en närmare kontakt mellan forskning och praktik. Det senaste numret av tidskriften Aslib Proceedings är ett temanummer med fokus på den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid universitetet i Aberystwyth i Wales. Numret innehåller flera intressanta bidrag men det jag särskilt fäst mig vid är det som är författat av Allen Foster. Nedan följer en fullständig referens till artikeln, som tyvärr endast är tillgänglig för prenumeranter:

Foster, A.E. (2006). Information literacy for the information profession: experiences from Aberystwyth. Aslib Proceedings. 58(6), 488-501

Även om artikeln framförallt uppehåller sig vid undervisning av BoI-studenter menar jag att den erbjuder ett flertal goda idéer som är gångbara även i andra sammanhang, med andra målgrupper


Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 5, 2007 | Permalink | Comments (0)