« Mötesplatskonferensen - papers & presentationer | Main | Punkt »

Creating Knowledge V

Planeringsgruppen för konferensen Creating Knowledge V, 20-22.8.2008 i
Åbo, Finland, vill påminna om att deadlinen för abstracts till kortare
föredrag rörande årets tema "Information behaviour on the Internet -
challenges for the libraries" är 31.1.2008.

Föredragen kan vara presentationer av vetenskapliga undersökningar
rörande temat, eller presentationer av "best practices" vid bibliotek,
t.ex. innovativa grepp i användarutbildning.

Mer information, call for papers och uppgifter om konferensprogram
finns på hemsidan:

http://www.congress.utu.fi/creatingknowledge2008/


Konferensens språk är engelska. Deltagaravgift för deltagare med
kortare föredrag är 250 euro, 300 euro för övriga.

Mer information ger: Eva Costiander-Huldén, e-post: [email protected]

Posted by Ola Pilerot on januari 18, 2008 | Permalink

Comments

The comments to this entry are closed.