Två öppna föreläsningar

Annemaree Lloyd som forskar om informationskompetens befinner sig i Sverige i slutet av augusti. Under sin vistelse här kommer hon att hålla två öppna föreläsningar, en i Göteborg och en i Borås. Jag vill varmt rekommendera er som har tid och möjlighet att ta er till någon av dessa orter att komma och lyssna.

Lloyd är knuten till School of Information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga i Australien och har bland annat skrivit en avhandling om brandmäns informationskompetens. Efter avhandlingen har hon publicerat ett flertal artiklar om informationskompetens. En ganska nyligen publicerad text återfinns i den fritt tillgängliga tidskriften Information Research:

Lloyd, A. (2007). Recasting information literacy as sociocultural practice: implications for library and information science reserachers. Information Research. 12(4)

Information om föreläsningen i Göteborg den 28 augusti. Och om föreläsningen i Borås dagen därpå, den 29 augusti.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on juni 18, 2008 | Permalink | Comments (4)

Sommarskola

För sjätte gången arrangerar NordINFOLIT sommarskola om informationskompetens. I år på Island. Bland kursledarna återfinns Ralph Catts och Jude Carroll.

Besök sommarskolans webbplats för mer information.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on april 10, 2007 | Permalink | Comments (0)

Artikeltips

Tidskriften Dansk Biblioteksforskning publicerar med jämna mellanrum artiklar som berör området informationskompetens. I det senaste numret ser jag en artikel som jag tror kan intressera er som besöker Feltänkt?

Lundh, Anna & Sundin, Olof (2006). Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till yrkespraktik. Dansk Biblioteksforskning. 2(3), 5-14.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 12, 2007 | Permalink | Comments (4)

Nya IK-tidskrifter

Det finns mig veterligen inte särskilt många tidskrifter som huvudsakligen ägnar sitt utrymme åt artiklar om informationskompetens. Två har dock legat i startgroparna en längre tid. I Sheila Webbers Information Literacy Weblog rapporterades det häromdagen att en av dessa nu har publicerat sitt första nummer. Det är CILIPs (Chartered Institute of Library and Information Professionals) specialgrupp för informationskompetens som står bakom Journal of information Literacy. Det första numret innehåller sammanlagt sju artiklar av vilka två är granskade (refereed). Numret bjuder också på tre bokrecensioner. Tidskriften är enbart publicerad i elektronisk form och är fritt tillgänglig via:

http://www.informationliteracy.co.uk/JIL.aspx

På andra sidan Atlanten ligger Communications in Information Literacy fortfarande kvar i stargroparna. Än så länge har inga artiklar publicerats men enligt den information som finns tillgänglig på dess webbplats kommer det första numret att se dagens ljus under våren 2007. Den som är nyfiken bör därför hålla koll på nedanstående länk:

http://www.comminfolit.org/index.php/cil

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 2, 2007 | Permalink | Comments (1)

Forskning om informationssökning som underlag för IK-undervisning

Jag har länge tyckt att det är en god idé – om inte närmast självklart – att man i sin undervisning inom området informationskompetens försöker dra nytta av de forskningsresultat som finns om hur människor söker och använder information. Jag säger inte att det inte har gjorts och görs. Exempelvis kan man ju föga kontroversiellt konstatera att en forskare som Carol Kuhlthau har haft stort inflytande på hur undervisande bibliotekarier presenterar sitt undervisningsinnehåll. Men jag tycker att det är synd att detta bruk av forskningen inte är mer omfattande. Det finns ju mängder av intressanta studier vars resultat borde vara av stort intresse för oss som arbetar med undervisning i informationssökning. Jag tror bestämt att jag tidigare här i Feltänkt har tipsat om en artikel av Louise Limberg och Olof Sundin i vilken de driver just denna tes. (Om inte så finns den tillgänglig här). Nu vill jag gärna lyfta fram ytterligare ett exempel på en artikel som förespråkar en närmare kontakt mellan forskning och praktik. Det senaste numret av tidskriften Aslib Proceedings är ett temanummer med fokus på den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid universitetet i Aberystwyth i Wales. Numret innehåller flera intressanta bidrag men det jag särskilt fäst mig vid är det som är författat av Allen Foster. Nedan följer en fullständig referens till artikeln, som tyvärr endast är tillgänglig för prenumeranter:

Foster, A.E. (2006). Information literacy for the information profession: experiences from Aberystwyth. Aslib Proceedings. 58(6), 488-501

Även om artikeln framförallt uppehåller sig vid undervisning av BoI-studenter menar jag att den erbjuder ett flertal goda idéer som är gångbara även i andra sammanhang, med andra målgrupper


Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 5, 2007 | Permalink | Comments (0)

Information: Interactions and Impact

Jag har tidigare här i Feltänkt? skrivit om den kommande konferensen Information: Interactions and Impact (i3), vilken äger rum i Aberdeen i Skottland den 25-28 juni nästa år. Då fanns det inte så mycket information om konferensen; nu finns det mer. Bland keynote-föreläsarna återfinns Carol Kuhlthau och Amanda Spink. Dedaline för "submission of abstracts" är den 22 januari 2007. Beskrivningen av konferenens tema är ganska omfattande; jag nöjer mig med att återge följande klipp:

The aim is to bring together academic and practitioner researchers with an interest in:

  • the quality and effectiveness of user/information interactions (e.g. information literacy);
  • patterns of information behaviour in different contexts;
  • impact of information or information services on people, organisations, communities and society (e.g. social, learning, cultural and economic outcomes of engagement with information). 

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on november 9, 2006 | Permalink | Comments (1)

LILAC 2007

Hej!
26-28 mars nästa år äger den tredje LILAC-konferensen rum. Det här året i Manchester. LILAC står för Librarians Information Literacy Annual Conference. Teman för den kommande upplagan är:

Recognising the need
Advocacy, marketing and promotion
Practical approaches to information literacy
Information and citizenship
New areas for practice and research
Ethical use of information

Bland keynote-talarna finns Christine Bruce och Ross Todd. Den som önskar bidra med ett paper (kort eller långt) får lägga på en rem, eftersom deadline för Call for papers är den 1 december i år. Det finns ett formulär man kan använda för att skicka in ett paper-förslag.

Själv deltog jag i förra årets konferens, vilken jag tyckte var bra på flera sätt: många intressanta papers presenterades och det fanns goda möjligheter att träffa trevliga människor.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 27, 2006 | Permalink | Comments (0)

Papers och presentationer

Igår avslutades konferensen Mötesplats inför framtiden. Ett tretiotal presentationer och föredrag genomfördes under loppet av två dagar. För er som inte hade möjlighet att vara på plats i Borås kan det vara bra att veta att det nu via konferensens webbplats går att ta del av de papers som presenterades och de PowerPoint-presentationer som användes. En knapp handfull papers anknyter direkt till området bibliotek och pedagogik, sedan finns där naturligtvis en massa andra inslag som också kan vara av intresse för Feltänkts läsare.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 13, 2006 | Permalink | Comments (0)

Digital literacies for learning

För drygt två år sedan blev jag (förvånansvärt nog) ombedd att bidra med ett kapitel till en bok som skulle ges ut på ett engelskt förlag, Facet Publishing. Det kändes svårt att tacka nej, så jag skred omgående till verket. Deadline låg bara fyra, fem månader fram i tiden. Jag fick bre ut mig inom ramen av 7 500 ord. Ganska många ord, tyckte jag. Efter ett par månader kom så nya direktiv. Då var jag i princip klar med min text. Nu gällde 3 500 ord. Deadline var framflyttad några månader. Jag kapade, strök och tog bort. Min översikt över området informationskompetens krympte således.

Nu, alldeles i dagarna, har boken kommit ut. Där sitter mitt kapitel som nummer sju av 21. det är mycket literacies i bilden: digital (flera gånger), medial, samtida och e, det sistnämnda en massa gånger. Jag har inte hunnit läsa så särskilt mycket än, men det kan nog finnas ett och annat läsvärt bidrag. För den som är nyfiken kan det vara bra att veta följande:

Martin, A. & Madigan, D. (Eds.). (2006). Digital literacies for learning. London : Facet. ISBN: 1-85604-563-3

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 10, 2006 | Permalink | Comments (0)

Ny spännande IK-artikel

Hej, i all hast vill jag tipsa om en sprillans nypublicerad artikel som jag tror kan intressera Feltänkts läsare. Annemaree Lloyd är lektor på School of Information Studies vid Charles Sturt University i Australien. I samband med sitt avhandlingsarbete har hon ingående studerat brandmäns informationssökning och -användning. Den artikel jag nu vill rekommendera anknyter till denna forskning. I abstraktet läser jag bland annat följande:

Purpose – To describe the various landscapes in which information literacy has been explored and to propose new ways of thinking about information literacy.

Findings – Information-literate people are more usefully described as being engaged, enabled, enriched and embodied. Information literacy is conceptualized through this research as a way of knowing. The revised and extended definition is a more appropriate one to underpin an emerging ontological perspective on information literacy and to foster an understanding of information literacy as a meta-competency.

Här följer en fullständig referens till artikeln, som tyvärr är publicerad i en tidskrift som inte är fritt tillgänglig via webben:

Lloyd, A. (2006). Information literacy landscapes: an emerging picture. Journal of Documentation. 62(5), 570-83.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on september 21, 2006 | Permalink | Comments (0)