Artikeltips

Tidskriften Dansk Biblioteksforskning publicerar med jämna mellanrum artiklar som berör området informationskompetens. I det senaste numret ser jag en artikel som jag tror kan intressera er som besöker Feltänkt?

Lundh, Anna & Sundin, Olof (2006). Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till yrkespraktik. Dansk Biblioteksforskning. 2(3), 5-14.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 12, 2007 | Permalink | Comments (4)

Nya IK-tidskrifter

Det finns mig veterligen inte särskilt många tidskrifter som huvudsakligen ägnar sitt utrymme åt artiklar om informationskompetens. Två har dock legat i startgroparna en längre tid. I Sheila Webbers Information Literacy Weblog rapporterades det häromdagen att en av dessa nu har publicerat sitt första nummer. Det är CILIPs (Chartered Institute of Library and Information Professionals) specialgrupp för informationskompetens som står bakom Journal of information Literacy. Det första numret innehåller sammanlagt sju artiklar av vilka två är granskade (refereed). Numret bjuder också på tre bokrecensioner. Tidskriften är enbart publicerad i elektronisk form och är fritt tillgänglig via:

http://www.informationliteracy.co.uk/JIL.aspx

På andra sidan Atlanten ligger Communications in Information Literacy fortfarande kvar i stargroparna. Än så länge har inga artiklar publicerats men enligt den information som finns tillgänglig på dess webbplats kommer det första numret att se dagens ljus under våren 2007. Den som är nyfiken bör därför hålla koll på nedanstående länk:

http://www.comminfolit.org/index.php/cil

Vänliga hälsningar

Ola

Posted by Ola Pilerot on februari 2, 2007 | Permalink | Comments (1)

Forskning om informationssökning som underlag för IK-undervisning

Jag har länge tyckt att det är en god idé – om inte närmast självklart – att man i sin undervisning inom området informationskompetens försöker dra nytta av de forskningsresultat som finns om hur människor söker och använder information. Jag säger inte att det inte har gjorts och görs. Exempelvis kan man ju föga kontroversiellt konstatera att en forskare som Carol Kuhlthau har haft stort inflytande på hur undervisande bibliotekarier presenterar sitt undervisningsinnehåll. Men jag tycker att det är synd att detta bruk av forskningen inte är mer omfattande. Det finns ju mängder av intressanta studier vars resultat borde vara av stort intresse för oss som arbetar med undervisning i informationssökning. Jag tror bestämt att jag tidigare här i Feltänkt har tipsat om en artikel av Louise Limberg och Olof Sundin i vilken de driver just denna tes. (Om inte så finns den tillgänglig här). Nu vill jag gärna lyfta fram ytterligare ett exempel på en artikel som förespråkar en närmare kontakt mellan forskning och praktik. Det senaste numret av tidskriften Aslib Proceedings är ett temanummer med fokus på den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid universitetet i Aberystwyth i Wales. Numret innehåller flera intressanta bidrag men det jag särskilt fäst mig vid är det som är författat av Allen Foster. Nedan följer en fullständig referens till artikeln, som tyvärr endast är tillgänglig för prenumeranter:

Foster, A.E. (2006). Information literacy for the information profession: experiences from Aberystwyth. Aslib Proceedings. 58(6), 488-501

Även om artikeln framförallt uppehåller sig vid undervisning av BoI-studenter menar jag att den erbjuder ett flertal goda idéer som är gångbara även i andra sammanhang, med andra målgrupper


Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on januari 5, 2007 | Permalink | Comments (0)

Ny artikel

Varför inte slå på stort när man väl är i gång: ett inlägg till alltså, (ni som bara läser det här undrar kanske vad jag menar och då kan jag förklara mig genom att nämna att jag alldeles nyss gjorde ett annat inlägg. Ni har kanske märkt att det numer är något mera spridda skurar vad gäller blogginlägg).

Nu vill jag tipsa om en ny artikel jag alldeles nyss trillade över. Jag har inte läst den än men den väcker min nyfikenhet, och jag gissar att den kan väcka andras också. I det senaste numret (volym 1, nummer 2, 2006) av Dansk biblioteksforskning finns en artikel av de båda BHS-baserade forskarna Cecilia Gärdén och Angela Zetterlund: Förändringens dilemman: att utveckla folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande. Jag klipper ur inledningen:

"Syftet med denna artikel är att beskriva hur de svenska folkbiblioteken arbetar med att anpassa verksamheten gentemot vuxenstuderande inom ramen för en statlig satsning, vuxbib, och diskutera några av de dilemman och paradoxer som kan uppstå i utvecklingsarbete."

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on december 7, 2006 | Permalink | Comments (0)

Elevaktiva arbetsmodeller och lärande

Från Myndigheten för skolutveckling har nyligen kommit en kunskapsöversikt som heter Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan. Den benar upp elevaktiva arbetsmodeller i två kategorier: individuella och kooperativa modeller. trots att den svenska läroplanen i hög grad framhåller kooperativa modeller så är det individuella elevaktiva modeller som förekommer mest. Kunskapsöversikten visar också att det är de kooperativa arbetsmodellerna som leder till ökat lärande, medan man inte kan se samma utveckling kring de individuella modellerna.

Som ni förstår: en ytterst viktig bok för alla som har anknytning till grundskolan!!
(Den är lättläst också!)

Malin

Posted by Malin Ögland on december 1, 2006 | Permalink | Comments (0)

Papers och presentationer

Igår avslutades konferensen Mötesplats inför framtiden. Ett tretiotal presentationer och föredrag genomfördes under loppet av två dagar. För er som inte hade möjlighet att vara på plats i Borås kan det vara bra att veta att det nu via konferensens webbplats går att ta del av de papers som presenterades och de PowerPoint-presentationer som användes. En knapp handfull papers anknyter direkt till området bibliotek och pedagogik, sedan finns där naturligtvis en massa andra inslag som också kan vara av intresse för Feltänkts läsare.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 13, 2006 | Permalink | Comments (0)

Digital literacies for learning

För drygt två år sedan blev jag (förvånansvärt nog) ombedd att bidra med ett kapitel till en bok som skulle ges ut på ett engelskt förlag, Facet Publishing. Det kändes svårt att tacka nej, så jag skred omgående till verket. Deadline låg bara fyra, fem månader fram i tiden. Jag fick bre ut mig inom ramen av 7 500 ord. Ganska många ord, tyckte jag. Efter ett par månader kom så nya direktiv. Då var jag i princip klar med min text. Nu gällde 3 500 ord. Deadline var framflyttad några månader. Jag kapade, strök och tog bort. Min översikt över området informationskompetens krympte således.

Nu, alldeles i dagarna, har boken kommit ut. Där sitter mitt kapitel som nummer sju av 21. det är mycket literacies i bilden: digital (flera gånger), medial, samtida och e, det sistnämnda en massa gånger. Jag har inte hunnit läsa så särskilt mycket än, men det kan nog finnas ett och annat läsvärt bidrag. För den som är nyfiken kan det vara bra att veta följande:

Martin, A. & Madigan, D. (Eds.). (2006). Digital literacies for learning. London : Facet. ISBN: 1-85604-563-3

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on oktober 10, 2006 | Permalink | Comments (0)

Ny spännande IK-artikel

Hej, i all hast vill jag tipsa om en sprillans nypublicerad artikel som jag tror kan intressera Feltänkts läsare. Annemaree Lloyd är lektor på School of Information Studies vid Charles Sturt University i Australien. I samband med sitt avhandlingsarbete har hon ingående studerat brandmäns informationssökning och -användning. Den artikel jag nu vill rekommendera anknyter till denna forskning. I abstraktet läser jag bland annat följande:

Purpose – To describe the various landscapes in which information literacy has been explored and to propose new ways of thinking about information literacy.

Findings – Information-literate people are more usefully described as being engaged, enabled, enriched and embodied. Information literacy is conceptualized through this research as a way of knowing. The revised and extended definition is a more appropriate one to underpin an emerging ontological perspective on information literacy and to foster an understanding of information literacy as a meta-competency.

Här följer en fullständig referens till artikeln, som tyvärr är publicerad i en tidskrift som inte är fritt tillgänglig via webben:

Lloyd, A. (2006). Information literacy landscapes: an emerging picture. Journal of Documentation. 62(5), 570-83.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on september 21, 2006 | Permalink | Comments (0)

IL in the Classroom

För en tid sedan rapporterade Anna-Stina om den stundande konferensen IKT-undervisning i praktiken, vilken går av stapeln den 5 oktober på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Bland föreläsarna finner vi bland annat Dorothy Williams som är forskare vid Robert Gordon University i Aberdeen. Den som vill ha koll på vad hon har ägnat sig åt under det senaste året kan nu ladda ner följande:

Williams, D.A. and Wavell, C. (2006) Information Literacy in the Classroom: secondary school teachers' conceptions. Final report on research funded by Society for Educational Studies. Aberdeen: The Robert Gordon University.

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on september 18, 2006 | Permalink | Comments (0)

Society mapping

findability.org finns en intervju med Peder Söderlind som tillsamman med Martin Lindqvist driver Glykol. Peder berättar om "Society mapping"  som är en "exercise and a method to increase information literacy".

Vänliga hälsningar
Ola

Posted by Ola Pilerot on september 7, 2006 | Permalink | Comments (0)